Hyppää pääsisältöön

Kestävä kehitys mikro- ja pk-sektorilla – osaamisen kehittämisen pilotointi (KEKEOS)

Tampereen yliopisto
Projektin kesto1.8.2017–30.9.2020

ESR-rahoitteisessa Kestävä kehitys mikro- ja pk-sektorilla –hankkeessa tuotetaan satakuntalaisille yrityksille palveluja, joiden avulla yritykset voivat vahvistaa henkilöstönsä osaamista ja liiketoimintaansa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.  

EU logoVipuvoimaa EUPrizztechin logoWinnova Länsirannikon koulutus oy logo

Tausta

Satakunta on yksi Suomen teollistuneimmista maakunnista. Sille on ominaista korkea materiaali- ja energiaintensiivisyys, mikä tekee alueesta ainutlaatuisen kehittämisympäristön, kun siirrytään lineaaritaloudesta luonnonvaroja säästävään kestävään kehitykseen. Yritysten näkökulmasta kestävään kehitykseen sitoutuminen tarkoittaa kehittyvää liiketoimintaympäristöä, jossa keskeistä on uudenlaisia kasvumahdollisuuksia avaava kiertotalouteen perustuva toiminta.

Hanke on Tampereen yliopiston, Prizztech Oy:n ja Länsirannikon Koulutus Oy:n yhteishanke. Sen toteutusaika on: 1.8.2017-31.7.2020.

Tavoite ja tehtävät

Hankkeen tavoitteena on tukea satakuntalaisia yrityksiä henkilöstönsä osaamisen uudistamisessa kohti kestävää kehitystä, resurssitehokkuutta, vähähiilisyyttä ja kiertotalousmallin mukaista toimintaa.

Hanke on jaettu toiminnallisesti kahteen työpakettiin, jotka vastuutahoineen ovat
– Työpaketti 1: Kestävän kehityksen kartoituslomakkeisto (Prizztech Oy)
– Työpaketti 2 (31.8.2019 asti): Koulutuspilotti (Tampereen yliopisto ja Länsirannikon Koulutus Oy WinNova)
– Työpaketti 2 (jatkossa 1.9.2019 alkaen): Kestävän kehityksen oppimiskontekstin kehittäminen (Tampereen yliopisto)

Rahoituslähde

Euroopan sosiaalirahasto. Rahoituksen on myöntänyt Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Partnerit

Prizztech Oy (koko hankkeen ajan) ja Länsirannikon Koulutus Oy (31.8.2019 asti).