Hyppää pääsisältöön

Kestävä aivoterveys

Tampereen ammattikorkeakoulu
Projektin kesto1.3.2020–31.8.2023
KärkialueTerveys
KärkialueSosiaali- ja terveyspalvelujen uudet toimintamallit

 

Työelämän muutokset ja haasteet kuormittavat erityisesti asiantuntijoita, kuten opettajia, sosiaali- ja terveyspalveluissa työskenteleviä hoitajia sekä tietotyöntekijöitä. 

Tavoitteet 

Kestävä aivoterveys -hankkeen tavoitteena on perehtyä aivokuormitukseen työelämässä ja kehittää toimintatapoja ja työvälineitä työntekijöiden aivoterveyden ja työhyvinvoinnin sekä organisaatioiden tuloksellisuuden edistämiseksi. 

Kolmivuotisessa hankkeessa (1.3.2020-31.8.2023) perehdytään kognitiiviseen-, informaatio- ja affektiiviseen ergonomiaan sekä itsensä johtamiseen. Lisäksi tunnistetaan eettiseen kuormitukseen vaikuttavia tekijöitä ja kehitetään työvälineitä näiden kuormitustekijöiden käsittelemiseksi.  

Hankkeen osatavoitteet ovat 

1. kartoittaa kohderyhmän työhyvinvoinnin tilaa ja kokemaa stressiä,
2. tehostaa työorganisaatioiden osaamista informaatio- ja kognitiivisen ergonomian osa-alueilla,

3. voimistaa työntekijän kykyä johtaa omaa toimintaansa työhyvinvoinnin lisäämiseksi,
4. edistää työorganisaatioiden osaamista työn eettisten kuormitustekijöiden käsittelemiseksi, ja
5. kehittää aivoterveyttä edistäviä ja tukevia toimintatapoja ja työvälineitä, jotka ovat sovellettavissa sekä yksilö- että työyhteisötasolla. 

Valtakunnallisen hankkeen pilottimaakunnat ovat Pirkanmaa, Pohjois-Savo ja Pohjois-Pohjanmaa. 

Toimenpiteet ja tulokset 

Hankkeessa rakennetaan aivoterveyttä edistäviä ja tukevia toimintatapoja ja työvälineitä, joita voidaan hyödyntää hoito-, opetus- ja tietotyön työyhteisöissä sekä muiden ammattialojen työyhteisöissä. Samanaikaisesti vahvistetaan esimiesten tietoa aivokuormituksesta ja työhyvinvoinnin osaamista.  

Hankkeeseen osallistuville työyhteisöille syntyy asiantuntijoiden ja henkilöstön kehittämiä konkreettisia, kunkin työyhteisön erityispiirteitä huomioivia työvälineitä informaatio- ja kognitiivisen ergonomian edistämiseksi, itsensä johtamiskyvyn vahvistamiseksi sekä eettisen kuormituksen vähentämiseksi. 

Uutuusarvo 

Hankkeessa thyvinvointia pyritään edistämään sekä informaatioergonomian että kognitiivisen ja affektiivisen ergonomian keinoin. Lisäksi huomioidaan työntekijän arvot ja arvoristiriitoihin liittyvä eettinen kuormitus. Hankkeessa selvitetään, miten työntekijän arvot vaikuttavat työsuorituksiin ja millaisia seurauksia arvoristiriidoilla on työyhteisöjen toimintaan sekä työntekijöiden työhyvinvointiin.

Hankkeen uutuusarvo liittyy arvojen, etiikan ja affektiivisen ergonomian huomioimiseen työelämässä. Edelleen uutta hankkeessa on yksilöllisten motivaatiotekijöiden tunnistaminen, joiden pohjalta edistetään itsensä johtamista ja aivojen hyvinvointia. Osa hankkeen keskeistä uutuusarvoa on yleisen tietouden lisääminen aivokuormituksesta ja sen vaikutuksesta mielentoimintoihin. Tietouden lisääminen palvelee kognitiivisen ja affektiivisen ergonomian jalkauttamista ja aivoterveyden optimointia laajemminkin koko yhteiskunnan tasolla. 

Tämä hanke solmii yhteyksiä sekä kansallisiin aivoterveyden kanssa työskenteleviin tahoihin, että kansainvälisiin alan tutkijoihin luomalla ja kehittämällä uusia aivoterveyteen liittyviä käytäntöjä ja työvälineitä kohderyhmille. Kansallinen neurokeskus on vahvasti yhteistyökumppanina edistämässä aivoterveyttä vahvistavan tiedon levittämistä sekä kansallisesti että kansainvälisesti.  

Rahoittaja 

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tukea hankkeelle Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. 

Osatoteuttajat 

Kestävä aivoterveys -hankkeen osatoteuttajat ovat Tampereen korkeakoulusäätiö, Oulun ammattikorkeakoulu Oy, Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Tays Käyttäytymisneurologian tutkimusyksikkö. Hanketta koordinoi Tampereen ammattikorkeakoulu Oy 

Tutustuthan hankkeen verkkosivuihin!

https://research.tuni.fi/tyohyvinvointi/uutinen/uudessa-hankkeessa-tavoittelemme-kestavaa-aivoterveytta/

 

Euroopan sosiaalirahasto - vipuvoimaa EU:sta.Oulun ammattikorkeakouluTampere University HospitalTAMK ja yliopisto

Yhteistyötahot

Kestävä aivoterveys -hankkeen osatoteuttajat ovat Tampereen korkeakoulusäätiö, Oulun ammattikorkeakoulu Oy, Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Tays Käyttäytymisneurologian tutkimusyksikkö.

Yhteyshenkilöt

Mirva Kolonen

lehtori
Sosiaali- ja terveysala
Tampereen ammattikorkeakoulu
Sähköpostiosoitemirva.kolonen [at] tuni.fi
puhelinnumero+358504057806
TAMK Pääkampus
Mirva Kolonen