Hyppää pääsisältöön

KÄVELI: Parkinsonin taudin kotiseuranta

Tampereen yliopisto

Projektissa kehitetään menetelmiä Parkinsonin tautia sairastavien kävelyn ja liikkumiseen muutosten seuraamiseen kotona. Kotimittauksissa käytetään älypuhelimen sensoreita, kengänpohjallisiin integroituja voima-antureita ja ranteeseen kiinnitettävää kiihtyvyysanturia. Tavoitteena on, että kotimittausten avulla voitaisiin tehostaa hoitoa seuraamalla paremmin sairauden etenemistä, potilaan tilaa ja lääkityksen vaikuttavuutta. Mittauksia tehdään hankkeessa 150 henkilölle, joista 100 sairastaa Parkinsonin tautia.

Hankkeeseen osallistuu Tampereen Yliopiston lisäksi Satakunnan keskussairaala, Suunto Oy, Forciot Oy ja Orionpharma Oy.

Tausta

Parkinsonin tauti on neurologinen häiriö, joka etenee ajan myötä ja huonontaa vähitellen erityisesti liikuntakykyä. Oireissa on paljon vaihtelevuutta potilaiden välillä. Potilaiden tilaa arvioidaan tyypillisesti klinikalla tehtävien mittausten avulla. Kotona tehtävät pitkäaikaiset mittaukset antaisivat luultavasti objektiivisempaa ja kattavampaa tietoa.

Tavoite ja tehtävät

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, voidaanko kotona tehtyjä liikemittauksia käyttää hoidon tehostamiseen ja Parkinsonin taudin aiheuttamien motoristen oireiden havainnoimiseen ja luokitteluun. Lisäksi selvitetään sitä, miten lääkkeenoton vaikutukset näkyvät mittauksissa. Lisäksi tutkitaan sitä, mikä sensorien yhdistelmä olisi riittävä liikkeen karakterisointiin. 

Pidemmällä tähtäimellä tavoitteena on kehittää hankkeen tuloksien avulla Parkinsonin taudin motoristen oireiden mittaamiseen järjestelmä, jonka avulla voitaisiin parantaa Parkinsonin taudin lääkehoidon vaikuttavuutta.

Rahoituslähde

Business Finland

Koordinoiva organisaatio

Tampere University

 

 

Yhteistyötahot

Satakunnan keskussairaala

Suunto Oy

Forciot Oy

Orionpharma Oy

 

Yhteyshenkilöt

Dosentti

Jari Ruokolainen

jari.ruokolainen [at] tut.fi

+358 50 482 1353

 

Väitöskirjatutkija

Milla Jauhiainen

milla.jauhiainen [at] tut.fi