Julkaisut

Julkaisutoiminta on tärkeä tapa esitellä ja jakaa korkeakouluyhteisömme tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuloksia.

Tutkijamme ja asiantuntijamme julkaisevat ajankohtaisista aiheista artikkeleita, kirjoja ja tutkimusdataa sekä esiintyvät alansa asiantuntijoina yleismediassa ja sosiaalisessa mediassa.

Yliopistollemme on tulossa uusi tutkimustietojärjestelmä. Ennen järjestelmän käyttöönottoa, löydät julkaisumme toistaiseksi käytössä olevista vanhoista tutkimustietojärjestelmistä:

Suurin osa Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuista on vapaasti ladattavissa TAMKin verkkosivuilla. Lisäksi löydät TAMKin opinnäytteet​ ja TAMKin henkilökunnan rinnakkaistallenteet Theseuksesta.

Lue lisää julkaisemisesta

Julkaiseminen tukee yhteisömme tieteellistä ja ammatillista osaamista sekä kehittymistä.

Tieteellisen julkaisutoiminnan erityispiirre on vertaisarviointi, jolloin käsikirjoituksen lukee ja arvioi vähintään kaksi tekijästä riippumatonta asiantuntijaa. Ammatillisen julkaisutoiminnan erityispiirre on soveltavan tutkimuksen tulosten hyödynnettävyys. Julkaisuissamme on vahva kehittämisnäkökulma: uusinta tutkimustietoa sovelletaan myös työelämälähtöisesti.

Korkeakoulujen tulosta, vaikuttavuutta ja näkyvyyttä arvioidaan paljolti niiden tekemien julkaisujen ja muun tieteellisen ja taiteellisen toiminnan perusteella. Julkaisutoiminnan tason ja vaikuttavuuden mittarina toimii myös se, kuinka paljon muut tutkijat viittaavat siihen.

Julkaisutietojen keräämisen tarkoitus on tuottaa tietoa tutkimus- ja hanketoiminnasta ja yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta, ja sillä on vaikutusta korkeakoulujen rahoitukseen. Julkaisutyypit luokittelee opetus- ja kulttuuriministeriö. Julkaisut jaetaan luokkiin muun muassa sen mukaan, mille kohdeyleisölle ne on kirjoitettu, missä ne on julkaistu ja onko ne tehty kansainvälisenä yhteistyönä.

Yhä useammat julkaisumme ja tutkimustuotoksemme ovat saatavilla avoimen verkon kautta. Olemme kansainvälisestikin arvioiden vahva julkaisija lääke- ja terveystieteissä, tekniikassa ja yhteiskuntatieteissä. Taiteellisen toiminnan tulokset konkretisoituvat lukuisiin taidealan tapahtumiin, konsertteihin, esityksiin sekä tv- ja elokuvatuotantoihin.