Hyppää pääsisältöön

INCLUSIVE Yleisopetusluokkaan ja erityisluokkaan sijoittamisen kognitiiviset ja ei-kognitiiviset vaikutukset: kvasi-eksperimentaalinen pitkittäistutkimus

Kyseessä on pitkittäistutkimus, jossa seurataan erityisluokalla ja yleisopetuksen inklusiivisella luokalla opiskelevien oppilaiden kognitiivisten ja ei-kognitiivisten taitojen kehitystä. Tutkimuksen tavoitteena on vastata kysymykseen, millaisia vaikutuksia erilaisilla sijoitusvaihtoehtoilla ja luokkakompositiolla on sekä erityisoppilaille että heidän luokkatovereilleen. Tutkimus toteutetaan 3-vuotisena pitkittäistutkimuksena alakoulun luokilla 4-6 eri kunnissa valtakunnallisesti. Oppilasdata kerätään internet-pohjaisella, tarkoitusta varten kehitetyllä portaalilla, joka antaa samalla palautetta oppilaille ja heidän opettajilleen oppilaiden yksilöllisen oppimisprosessin tukemiseksi.

Rahoituslähde

Suomen Akatemia, 1.9.2020 - 31.8.2024

Koordinoiva organisaatio

Helsingin yliopisto