Hyppää pääsisältöön

IJDFIN-tutkimus: Työn intensifikaatio ja sen hallinta itsesäätelyn voimavarojen avulla

Tampereen yliopisto

IJDFIN-tutkimus: Työn intensifikaatio ja sen hallinta itsesäätelyn voimavarojen avulla: Laaja vertaileva tutkimus eri ammatti- ja ikäryhmissä

Hankkeessa selvitetään työelämän intensifikaatiota ja sen mukanaan tuomia työn uudenlaisia vaatimuksia sekä niiden vaikutuksia työntekijöiden hyvinvointiin ja työssä suoriutumiseen. Projekti toteutetaan konsortiohankkeena Jyväskylän yliopiston kanssa, ja sitä rahoittaa Suomen Akatemia.

Tausta

Työelämän intensifikaatio ja sen mukanaan tuomat työn uudenlaiset vaatimukset ovat toistaiseksi vähän tutkittuja ilmiöitä. Lisäksi niiden vaikutukset työntekijöille ovat pitkälti tuntemattomia, eikä ole tutkimustietoa siitä, mitkä voimavarat auttavat työntekijää näissä uudenlaisissa stressitilanteissa. Tämän nelivuotisen tutkimuksen tavoitteena on tutkia työn intensifikaatiota ja siitä nousevia uudenlaisia työn vaatimuksia sekä niiden vaikutuksia työntekijöiden hyvinvointiin ja työssä suoriutumiseen. Lisäksi selvitetään, auttavatko tietyt itsesäätelyn voimavarat (elämänhallintastrategiat, työn tuunaaminen, työstä palautuminen) työntekijöitä selviytymään näissä uudella tavalla kuormittavissa työoloissa.

Tavoite ja tehtävät

Tarkastelemme työn intensiivisyyden,  työhyvinvoinnin ja työssä suoriutumisen välisiä yhteyksiä sekä määrällisen että laadullisen tutkimusotteen avulla hyödyntäen poikkileikkaus- ja pitkittäisaineistoja sekä monitasomallintamista. Lisäksi selvitämme mahdollisia ikä- ja ammattiryhmäeroja. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää stressi-interventioissa, jotka voidaan tarvittaessa räätälöidä vastaamaan eri ikä- ja ammattiryhmien tarpeita.

Rahoituslähde

Suomen Akatemia

Koordinoiva organisaatio

A consortium project between Tampere University and University of Jyväskylä

Projektiin kuuluvat henkilöt