Hyppää pääsisältöön

IFDEA

Tampereen yliopisto
1.10.2021–31.12.2023
KärkialueTekniikka

Digitaalisen tiedon tuottaminen, käsittely ja välittäminen alati kehittyvin teknologioin muuntaa ja tehostaa kaikkia toimialoja, myös maataloutta. Reilun datatalouden toteuttaminen maataloudessa -hanke kehittää datan hyödyntämisen, ymmärtämisen ja löydettävyyden liittyviä työkaluja, joilla (1) visualisoidaan liiketoimintaprosesseja ja datavirtoja ja arvioidaan niiiden toteutuskelpoisuutta, (2) kerätään avoimeen Agridatahub-palveluun maataloussektorin datalähteitä, niiden metakuvauksia, hyödyntämisesimerkkejä, sekä (3) tehdään reilun datatalouden sääntökirjamalli, samalla käynnistäen prosessin dataan liittyvien pelisääntöjen sopimiseksi maataloussektorille. Lisäksi hankkeessa luodaan (4) prototyyppi ja demonstraatio datojen yhteisöllisestä arvioinnista ja vertaisoppimisesta.

Hanke edistää merkittävästi edellytyksiä osallistumiselle eurooppalaiseen maatalouden yhteisen data-avaruuden sekä Gaia-X infrastruktuurin ja sääntöjen kehittämiseen, samoin kuin soveltamiseen kotimaisessa maataloudessa. Hankkeessa tehtävällä työllä edistetään reilun datatalouden toteuttamista maataloudessa ja vauhditetaan maatilayritysten digitalisaatiota sekä datatalouteen siirtymistä. Tulokset tukevat AgriHubi-toimintaa tuottaen verkoston toimijoille yhdessä hyödynnettäviä työkaluja, edistäen Suomen maataloussektorin toimijoiden osaamista datanhallinnassa ja hyödyntämisessä, sekä laadukkaan datan keruuta ja hyödyntämistä tekoälyratkaisujen kehittämisessä reilun datatalouden pelisääntöjen mukaisesti.

Rahoituslähde

MMM

Projektiin kuuluvat henkilöt

Partnerit

Luonnonvarakeskus (LUKE)

Liisa Pesonen (LUKE)