Hyppää pääsisältöön

Hyvinvointia hybridisti

Euroopan unionin rahoittama
Tampereen ammattikorkeakoulu
1.9.2021–31.10.2023

Hankkeen pidemmän aikavälin tavoitteina ovat digiteknologiavalmiuksien ja (etä)vuorovaikutusosaamisen
vahvistuminen ja näihin liittyvän arviointiosaamisen kehittyminen hyvinvoinnin edistämiseksi.
Lyhyemmän aikavälin tavoite on parantaa sote-sektorin toimijoiden valmiuksia toteuttaa etä- ja lähipalveluita.

Tavoite ja tehtävät

Koronapandemia vauhditti sote-alan etäpalvelujen käyttöönottoa. Palvelutuotannon logiikan muutos lähipalvelusta
etäpalveluksi haastaa työntekijöiden osaamista, sillä etäpalvelu edellyttää vuorovaikutukseen soveltuvia uudenlaisia
ajattelun-, kohtaamisen ja etätoiminnan tapoja, työvälineitä ja vuorovaikutusosaamista. Etäpalvelut mahdollistavat
palvelujen saavutettavuuden mutta se myös haastaa ja osin vaarantaa palvelujen saavutettavuutta ja
yhdenvertaisuutta. Sote-alan toimijoiden keskuudessa on tunnistettu tarve yhdistellä etä- ja lähipalveluita yksilöllisiin
tarpeisiin vastaamiseksi. Myös asiakkailta on tullut palautetta, että palvelujen hybriditoteutukselle on tarve.
Hankkeessa ammattilaiset ja palvelujen käyttäjät yhteiskehittävät etä- ja lähipalveluja ja niiden
digiteknologiavalmiuksia sekä -toimivuutta, vuorovaikutus- ja arviointiosaamisia palveluiden saavutettavuuden ja
yhdenvertaisuuden vahvistamiseksi seuraavasti:
- etäpalveluiden kehittämiskohteiden jäsennystä digiteknologiavalmiuksien, vuorovaikutus- ja arviointiosaamisen
näkökulmista. Soten toimijat hyödyntävät kuvausta oman toimintansa moninäkökulmaisessa kehittämistyössä
- teknologian käytön hyväksyttävyyteen vaikuttavia näkökulmia ja ymmärrystä teknologiavälitteisistä palveluista ja
etävuorovaikutuksesta. Kuvaus mahdollistaa soten toimijoiden palveluiden digitalisoimisen leviämistä ja palvelun
laadun kehittämistä
- ammattilaisten empaattisen läsnäolon ja kohtaamisen vuorovaikutusosaamista teknologia välitteisessä palvelussa
- ammattilaisten teknologiaosaamista ja ammattilaisten ja käyttäjien teknologiavalmiuksia uusia ja käytössä olevien
ratkaisuja kokeilemalla. Soten toimijat saavat varmuutta palvelujen teknologiavälitteisestä kehittämisestä ja saavat
käyttöönsä kehittämisympäristön
- etä- ja lähipalveluja ammattilaisten ja käyttäjien toimintaympäristöön soveltuvaksi muotoilun keinoin
- proaktiivisesti tulevaisuuden (2030) hybridipalveluja huomioiden työyhteisön ja toimintaympäristön strategiat ja tulevaisuustutkimuksen skenaariot.
Hanke edistää kestävää kehitystä, hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja saavutettavuutta tuottamalla ratkaisuja kestävän
palvelutuotannon toteuttamiseen. Hankkeen moninäkökulmaisuus mahdollistaa vahvan käyttäjälähtöisyyden jossa
korostuvat toimijoiden yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja moninäkökulmaisuus.

Rahoituslähde

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) 2014-2020

Partnerit

SAMK Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy, Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK), Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Yhteyshenkilöt

Lea Saarni
lea.saarni [at] tuni.fi