Projekti

HYPE - rajat ylittävä hyötypelikoulutus

ESR-rahoitteisessa HYPE-hankkeessa luodaan uusia toimintatapoja ja -malleja koulutusasteet, toimialarajat ja organisaatiorajat ylittävän hyötypelikoulutustarjonnan luomiseksi ja räätälöimiseksi elinkeinoelämän tarpeisiin digitalisaation mahdollistamaa ajasta ja paikasta riippumattomuutta hyödyntäen.

Tausta

Hanketta koordinoi Satakunnan ammattikorkeakoulu (Samk) ja osatoteuttajina toimivat Tampereen yliopisto Pori sekä Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu.

Tavoite ja tehtävät

Vaikka hyötypelien potentiaali on tunnistettu, aiheeseen liittyvä koulutustarjonta on vielä puutteellinen. Hankkeessa luodaan keinoja yhdistää, täydentää ja järkeistää valtakunnallisesti pirstaloitunutta hyötypelikoulutusta. Päällekkäisen koulutustarjonnan järjestämisen ja "IT-buumin" kaltaisen ylikouluttamisen välttämiseksi keskitytään hyödyntämään ja täydentämään valtakunnallisesti jo olemassa olevaa verkkokoulutusta ja koulutusverkostoa, sekä luomaan Satakunnassa toteutettavan koulutusasteet, sektorirajat ja organisaatiorajat ylittävän pilotin avulla toimintamalleja koulutuksen yhteistoteutukseen.

Rahoituslähde

EU

Koordinoiva organisaatio

Satakunta University of Applied Sciences, Sataedu, Tampere University Pori

Contact persons

Pauliina Tuomi

Vastuullinen johtaja / tutkijatohtori

pauliina.tuomi@tut.fi

+358 40 826 2938

 

Kati Fager

Tutkimusapulainen

kati.fager@tut.fi

+358 40 826 2896