Hyppää pääsisältöön

Hippa Remote – etäpalvelut tuotekehittäjälle sote-alan digitalisaation edistämiseksi

Tampereen ammattikorkeakoulu
1.12.2021–31.8.2023

Hippa Remote -hankkeen tavoitteena on kehittää pk-yritysten käyttäjälähtöistä tuote- ja palvelukehitystä varten etä- ja hybridipalvelut, joilla tuetaan sote-alan digitalisaatiota Pirkanmaalla.
Yritysten kasvua ja sote-alan digitalisaatiota seuraavien tavoitteiden ja toimenpiteiden kautta:  
1) Kehitetään ja tarjotaan pk-yrityksille digitaalinen potentiaalisten käyttäjien asiakastarinoista ja elinympäristöistä koostuva kehittämistarpeiden hakupalvelu, joka edistää käyttäjälähtöistä digitaalisten tuotteiden ja palvelujen kehittämistä.  
2) Kehitetään ja tarjotaan pk-yrityksille etätestaus- ja hybriditestauspalveluja. Palvelu mahdollistaa digitaalisten tuotteiden ja palvelujen testauksen virtuaalisia, simuloituja sekä autenttisia sote-ympäristöjä hyödyntäen.  
3) Kehitetään ja tarjotaan pk-yrityksille innovaatiokyvykkyyttä ja innovaatiovalmiuksia tukevaa etässparrausta ja -valmennusta, sekä digi-HTA -arviointia, vahvistamaan uusien älykkäiden tuotteiden ja palveluiden tuotekehitysprosessia.

Tavoite ja tehtävät

TAMK koordinoiman Hippa Remote -hankkeen tavoitteena on kehittää pk-yritysten käyttäjälähtöistä tuote- ja palvelukehitystä varten etä- ja hybridipalvelut, joilla tuetaan sote-alan digitalisaatiota Pirkanmaalla. Covid-19 pandemian seurauksena tunnistettiin, että ikäihmisten ja mielenterveyskuntoutujien hyvinvoinnin tueksi tarvitaan yhä enemmän digitaalisia tuotteita ja palveluja. Lisäksi tarvitaan virtuaalisia ja simulaatiokehittämisympäristöjä, jotta käyttäjälähtöisen tuotekehittäjän palvelut voidaan tuottaa etä- ja hybridipalveluna yritysten saataville terveysturvallisesti ja kestävää kehitystä tukien.  
Hankkeessa hyödynnetään ja kehitetään pk-yrityksille suunnattua etä- ja hybriditestauspalvelua yhdessä sote-palveluntuottajien kanssa. Hankkeessa yhteiskehitetetään, testataan ja tuotetaan terveysturvallisia ja resurssiviisaita palvelumalleja sekä digitaalisia alustoja virtuaaliteknologiaa hyödyntäen. Hankkeessa tuetaan yritysten kasvua ja sote-alan digitalisaatiota seuraavien tavoitteiden ja toimenpiteiden kautta:  
1) Kehitetään ja tarjotaan pk-yrityksille digitaalinen potentiaalisten käyttäjien asiakastarinoista ja elinympäristöistä koostuva kehittämistarpeiden hakupalvelu, joka edistää käyttäjälähtöistä digitaalisten tuotteiden ja palvelujen kehittämistä. Palvelu auttaa yritystä kuvaamaan ja muotoilemaan tuotettaan ja palveluaan suhteessa asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin ennakoivasti.
2) Kehitetään ja tarjotaan pk-yrityksille etätestaus- ja hybriditestauspalveluja. Palvelu mahdollistaa digitaalisten tuotteiden ja palvelujen testauksen virtuaalisia, simuloituja sekä autenttisia sote-ympäristöjä hyödyntäen. Palvelun avulla yritys saa käyttöönsä käyttäjälähtöiset ja digitaalista teknologiaa hyödyntävät tuotekehitysympäristöt.  
3) Kehitetään ja tarjotaan pk-yrityksille innovaatiokyvykkyyttä ja innovaatiovalmiuksia tukevaa etässparrausta ja -valmennusta, sekä digi-HTA -arviointia, vahvistamaan uusien älykkäiden tuotteiden ja palveluiden tuotekehitysprosessia.
Hippa Remote hanketta rahoitetaan Pirkanmaan liiton REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.
Hippa Remote -hanke toteutetaan kolmena itsenäisenä, mutta toisiinsa kytkeytyvänä kolmen maakunnan, Pirkanmaan (TAMK), Uudenmaan (Metropolia) ja Keski-Pohjanmaan (Centria), ylittävänä sisarhankkeena.

Rahoituslähde

Euroopan alukehitysrahasto (EAKR) 2014-2020

Yhteyshenkilöt

Perttu Heino
perttu.heino [at] tuni.fi

Tarja Heinonen
tarja.heinonen [at] tuni.fi