met-tiedekunta
Tutkimusryhmä

Eturauhassyövän molekyylibiologia

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta

Eturauhassyövän molekyylibiologian ryhmä (MBPCG) tutkii somaattisia geneettisiä ja epigeneettisiä muutoksia eturauhassyövässä. Tutkimuksen painopisteenä ovat muutokset, jotka liittyvät taudin etenemiseen. Yleisten geneettisten muutosten identifiointi on avaintekijä parempien diagnostisten menetelmien ja hoitojen kehittämisessä. Eturauhassyövän molekyylibiologian ryhmä tutkii erityisesti hoitostrategioita, joilla voisi estää androgeenisignalointia.

Keskeiset tehtävät ja tavoite

Tutkimusryhmämme tavoite on identifioida yleisiä geneettisiä ja epigeneettisiä muutoksia eturauhassyövässä käyttäen nykyaikaisia genomitutkimustyökaluja, kuten uuden sukupolven sekvensointitekniikkaa (NGS). Tällä hetkellä tutkimus keskittyy erityisesti ei-koodaaviin RNA-molekyyleihin (ncRNA).

Lisäksi ryhmällä on vahva kiinnostus androgeenireseptori-geeniin (AR), jonka monistuman ryhmä ensimmäisenä kuvasi. Tutkimme AR-geenin yli-ilmentymisen mekanistisia seurauksia käyttäen rakentamiamme malleja sekä kastraatioresistentistä taudin vaiheesta peräisin olevia kliinisiä näytteitä. Lisäksi identifioimme ja karakterisoimme AR-signalointireitin kohdegeenejä löytääksemme potentiaalisia lääkekohteita.

Työskentelemme Arvo-rakennuksen laboratorioissa Tampereen yliopiston Kaupin kampuksella. Kuulumme Eturauhassyövän tutkimuskeskukseen (Prostate Cancer Research Center, PCRC), joka yhdistää monitieteellistä eturauhassyöpätutkimusta Tampereen yliopistossa ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella.

Meillä on ainutlaatuinen kokoelma väestöpohjaisia kliinisiä materiaaleja sekä malleja, ja asiantuntemuksemme ulottuu molekyylitason mekanismeista kliinisiin käytäntöihin. Tämä tarjoaa poikkeuksellisen vahvan pohjan löytää vastauksia eturauhassyövän hoidon tärkeimpiin kysymyksiin, kuten taudin etiologia, kliinisesti merkittävän taudin identifiointi, yksilöllistetty syöpähoito ja uudet hoitomuodot.

Yhteyshenkilöt

Teuvo Tammela

Professori, ryhmänjohtaja

teuvo.tammela [at] tuni.fi

+358 3 311 64 621