Projekti

Etänä Enemmän -sote-työ uudistuu

Euroopan sosiaalirahasto

Hankkeen kokonaistavoitteena on lisätä sote- alan henkilöstön työhyvinvointia, työn hallintaa sekä tuottavuutta
seuraavien tavoitteiden kautta.
HANKKEEN TAVOITTEET OVAT:
1) Kehittää sosiaali- ja terveysalan hajautettujen organisaatioiden henkilöstölle soveltuva etäjohtamisen toimintamalli
ja vahvistaa tähän liittyvää osaamista
2) Kehittää sosiaali- ja terveysalan hajautettujen organisaatioiden henkilöstölle soveltuva etätyönohjauksen ja -
vertaistuen toimintamallia ja vahvistaa tähän liittyvää osaamista.
3) Kehittää muutosjohtamisen toimintamalleja sekä vahvistaa muutoksen johtamiseen liittyvää osaamista
4) Kehittää henkilöstön osallisuuden rakenteita ja menetelmiä

Tavoite ja tehtävät

Sote-uudistus ja siihen tiiviisti kytkeytyvä digitalisaatio ja sähköistyvät palvelut muuttavat sote-työtä. Uudistus on merkittävä sekä henkilöstölle että asiakkaille. Kyse on työ- ja toimintakulttuurin muutoksesta, joka edellyttää sekä osaamisen vahvistamista että uudenlaista johtamista. Sote-uudistuksen myötä sähköiset palvelut nähdään mahdollisuutena toiminnan tehostamiseen ja laadun kehittämiseen. Parhaimmillaan etäpalvelut ja digitaaliset ratkaisut turvaavat niin sote-palveluiden saannin, kuin johtamisen ja työnohjauksenkin, edelleen lähelle.

Uudistuvassa sote:ssa moni esimies tulee työskentelemään hajautetussa organisaatiossa, missä esimiehen alaisuudessa olevia työyksikköjä on maantieteellisesti hajallaan. Tällöin korostuu tarve etäjohtamiselle ja etäjohtamisen osaamiselle.
Etänä Enemmän -sote-työ uudistuu -hankkeessa vastataan sote-työn muutokseen juuri etäjohtamista, etätyönohjausta, etävertaistukea, muutosjohtamista sekä etätyötä kehittämällä ja uudelleen muotoilemalla sekä edellä mainittuihin kehittämiskohtiin liittyvää osaamista vahvistamalla. Hankkeen kokonaistavoitteena on lisätä sote-henkilöstön työhyvinvointia ja tuottavuutta sekä osallisuutta ja tukea henkilöstöä muutosjohtamisen kautta.

Valtakunnallista hanketta hallinnoi ja koordinoi Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK). Osatoteuttajina ovat Itä-Suomen yliopisto, Lapin yliopisto sekä Satakunnan ammattikorkeakoulu. Pilottimaakunnat hankkeessa ovat: Pirkanmaa, Satakunta, Pohjois-Savon maakunta ja Lapin maakunta sekä Helsingin virtuaalikotihoito.
TAMK tekee hankkeessa tiivistä yhteistyötä Pirkanmaan liiton kanssa, mitä kautta Pirkanmaan kuntien sote- esimiehiä (50-100 hlö) osallistuu hankkeeseen. Lisäksi pilottikuntina erityisesti ovat Pirkkalan kunta ja Tampereen kaupungin Asumis- ja ikäihmisten palvelut. Lisäksi TAMKin pilottiorganisaationa on Helsingin kaupungin virtuaalikotihoito. TAMKin mielenkiinto virtuaalikotihoidossa keskittyy erityisesti digitalisaation tuomaan sote-työn muutokseen, muutoksen johtamiseen sekä työhyvinvointiin (työurien pidentäminen).

Rahoituslähde

ESR 2014-2020

Yhteyshenkilöt

Tarja Heinonen
tarja.heinonen [at] tamk.fi