Hyppää pääsisältöön

Erilaisten taukojen merkitys työkuormituksesta palautumisessa ikääntyvillä opettajilla

Hankkeessa tutkitaan ikääntyvien opettajien ja rehtoreiden työkuormituksesta palautumista. Hanke jakautuu kolmeen osatutkimukseen. Ensimmäisen osatutkimuksen, joka toteutettiin kyselynä, tarkoitus on antaa yleiskuva siitä, kuinka työpäivän aikainen ja jälkeinen työkuormituksesta palautuminen onnistuu eri-ikäisillä opettajilla.

Toinen osatutkimus pyrkii selvittämään yksityiskohtaisemmin erilaisten työpäivän aikaisten taukojen merkitystä seuraamalla opettajia päiväkirjamenetelmällä viikon ajan. Kolmas osatutkimus tarkastelee kysymystä, miten lomien aikana tapahtuvan palautumisen vaikutuksia voitaisiin tehostaa mobiilisovelluksella siten, että ne kestäisivät pitempään työhön palaamisen jälkeen.

Tausta

Hanke on osa Työelämän tutkimuskeskuksen ja työ- ja organisaatiopsykologian osaamiskeskittymän (WOPC)toimintaa.

Tavoite ja tehtävät

Vaikka työkuormituksesta palautumista on viime vuosina tutkittu enenevässä määrin, olemassa olevassa tutkimuksessa on yhä useita aukkoja, joihin pyrimme vastaamaan kolmessa osatutkimuksessa.

Tutkimusaukot liittyvät 1) ikääntymisen ja palautumisen välisten yhteyksien tutkimiseen, 2) työpäivän aikana tapahtuvaan palautumiseen (sisäinen palautuminen) keskittymiseen, 3) työpäivän aikana ja työpäivän jälkeen tapahtuvan (ulkoinen palautuminen) palautumisen yhteyksien tarkasteluun ja 4) lomavaikutusten mahdolliseen pidentämiseen.

Työkuormituksesta palautumista ei ole juuri tutkittu opettajilla, vaikka opetustyö on useissa tutkimuksissa todettu stressialttiiksi ammatiksi. Kaikkiaan tutkimus tuottaa uuttaa tietoa palautumisesta, minkä avulla voidaan edistää ikääntyvien opettajien työssä jatkamista.

Rahoituslähde

Työsuojelurahasto

Koordinoiva organisaatio

The Finnish Institute of Occupational Health, The Trade Union of Education (OAJ), University of Jyväskylä

Projektiin kuuluvat henkilöt