EQUJUST

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta

EquJust-ryhmä tarkastelee aikuis-, ammatti- ja yliopistokasvatuksen tavoitteita, määritelmiä ja prosesseja suhteessa tasa-arvoon ja oikeudenmukaisuuteen ylikansallisten politiikkojen ja globalisoituneiden markkinoiden aikakaudella. Keskeinen osa EquJust-ryhmän toimintaa on tehdä yhteistyötä erilaisten kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden ja verkostojen kanssa. Ryhmäläisistä tähän tarvitaan uusia empiirisen, teoreettisen ja käsitteellisen tutkimusyhteistyön tiloja ja menetelmiä.

Keskeiset tehtävät ja tavoite

EquJust-ryhmän tutkimus kohdistuu seuraaviin teemoihin:

1. Ympäristöllisen, sosiaalisen ja taloudellisen epätasa-arvoisuuden sekä pakotetun muuttoliikkeen haasteet aikuis-, ammatti- ja yliopistokasvatuksessa

2. Tutkimuksen, käytännön ja politiikkojen muuttuvat suhteet aikuis-, ammatti- ja yliopistokasvatuksessa

3. Aikuis-, ammatti- ja yliopistokasvatuksen ylikansallistuvat politiikat ja käytännöt

4. Tasa-arvopolitiikan muutokset aikuis-, ammatti- ja yliopistokasvatuksen kentillä

5. Sivistystyön vapaus ja vastuu

 

EquJust-ryhmä pyrkii vaikuttamaan yhteiskunnallisesti tuoden yhteen tutkijoita, kasvatustoimijoita ja päättäjiä. Tavoitteina on:

1. Keskustella kasvatusalan käytännön toimijoiden ja päättäjien kokemista tutkimustarpeista 

2. Kehittää suosituksia käytäntöjen ja politiikkojen parantamiseksi

3. Julkaista analyyseihin, keskusteluihin ja päätelmiin pohjautuvia raportteja 

4. Edistää aikuis-, ammatti- ja yliopistokasvatusta kestävän planetaarisen tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden nimissä. 

 

Lisätietoja tutkimusryhmän toiminnasta sen kotisivulla https://equjust.wordpress.com/

Ryhmän johtaja