Hyppää pääsisältöön

ENADA - Adaptiivisen rationaalilukujen osaamisen edistäminen

Hankkeessa selvitetään miten pelilliset oppimisympäristöt yhdistettynä rationaalilukujen spontaaniin havainnointiin vaikuttavat oppilaiden joustavaan rationaalilukujen ymmärrykseen sekä heidän käsitykseen itsestään matematiikan oppijoina.

Hankkeen tavoitteina on (1) kehittää teoriaa joustavasta rationaalilukujen ymmärryksestä (2) tutkia miten joustava rationaalilukujen ymmärrys kehittyy perinteisen opetuksen avulla sekä (3) tutkia miten joustava rationaalilukujen ymmärrys kehittyy pelillisiä oppimisympäristöjä hyödynnettäessä.

Hankkeessa yhdistyvät oppimispsykologian, matematiikan, kasvatustieteen sekä tietotekniikan näkökulmat.

Tausta

Hanke toteutetaan yhteistyössä Turun yliopiston kanssa, joka toimii hankekonsortion johtajana.  

Hankkeen tutkimuskohteena ovat 5. ja 7. luokkalaiset oppijat. Tutkimushanke perustuu 20:ssä koululuokassa toteutettavaan 7 viikkoa kestävään interventioon. Opetusinterventiot tullaan toteutetaan keväällä 2019 sekä syksyllä 2019.

Tavoite ja tehtävät

Tietoyhteiskunnassa toimiminen vaatii joustavaa matemaattista ymmärrystä. Rationaaliluvut ovat yksi vaikeimmin opittavista sisällöistä peruskoulussa. Rationaalilukujen hallinta on tärkeää koska, tutkimuksissa on havaittu rationaalilukujen ymmärtämisen ennustavan myöhemmässä koulutuksessa tarvittavia matematiikan taitoja. Vaikka tutkimustieto rationaalilukujen oppimisesta on kasvanut viime vuosina, vielä ei tiedetä miten joustavaa rationaalilukujen ymmärrystä pystytään parhaiten koulukontekstissa tukemaan.  

Hanke selvittää millaiset tekijät vaikuttavat joustavan rationaalilukujen ymmärryksen kehittymiseen perusopetuksessa. Tulokset lisäävät teoreettista tietoa joustavasta rationaalilukujen ymmärtämisestä sekä tukevat uusien pedagogisten käytäntöjen ja opetussuunnitelmatyötä. Hankkeen yhteydessä kehitettävät digitaaliset oppimisratkaisut ja opetuskokonaisuudet tulevat olemaan suomalaisten opettajien vapaasti käytettävissä hankkeen päätyttyä.

Rahoituslähde

Suomen Akatemia

Koordinoiva organisaatio

University of Turku