Hyppää pääsisältöön

EMBED

Tampereen ammattikorkeakoulu
Projektin kesto1.9.2017–31.12.2020

EMBED-hankkeessa tarjotaan korkeakouluille asiantuntemusta ja ohjausta kehittämällä käsitteellinen kehys ja monimuotokoulutuksen eurooppalainen kypsyysmalli. Hanke vastaa EU-maiden tarpeeseen tilanteessa, jossa monimuotokoulutusta otetaan käyttöön liian hitaasti. Mallilla pyritään vastaamaan  nykyisiin haasteisiin korkeakouluissa, joissa koulutuksen laatu tulisi säilyttää opiskelijamäärien kasvasessa mutta budjetin pienentyessä.  Mallilla pyritään tukemaan koulutuksen sopeuttamista. Mallin avulla perehdytään myös henkilökohtaiseen, joustavan opiskelun kysymyksiin ja opintomenestykseen.

Eurooppalainen EADTU-verkosto, Delftin yliopisto, Edinburghin yliopisto, KU-Leuven yliopisto, Dublin City University, Aarhusin yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat hankkeessa strategisen kumppanuuden. EMBED-hanke kehittää monitasoisen monimuotokoulutuksen kypsyysmallin, jossa huomioidaan korkeakoulujen lisäksi sidosryhmät.

Tavoite ja tehtävät

Hanketoimijoiden strategisen kumppanuuden avulla otetaan käyttöön innovaatioita korkeakouluopetuksessa ja kehitetään monimuotokoulutusta hankekumppaneiden kesken sekä sen ulkopuolella. Kumppanuus koostuu eurooppalaisista monimuotokoulutuksen etulinjan korkeakouluista. Hankkeessa luodaan malli monimuotokoulutuksen kehittämiseksi.

Hankkeessa luodaan kypsyysmalli, jonka kriteerein ja välinein arvioidaan monimuotokoulutuksen ja innovoinnin kypsyyden astetta oppilaitoksessa. Sisäisiä sidosryhmä ovat opiskelijat, opetushenkilöstö, tukipalvelu- ja teknologiayksiköt sekä korkeakoulujen johto. Ulkopuolisia sidosryhmiä ovat politiikot, hallitukset, eurooppalaiset korkeakouluverkostot sekä EU: n tason toimijat.

Rahoituslähde

Erasmus+ Strategic Partnership (SP)

Yhteyshenkilöt

Teija Lehto
teija.lehto [at] tuni.fi