Projekti

El-Tran

Hankkeen päätavoitteena on luoda tiekartta siitä, miten Suomessa voidaan siirtyä resurssitehokkaaseen ja ilmastoneutraaliin sähköjärjestelmään.

Tavoite ja tehtävät

Energiasiirtymän alkuvaihe on käynnissä Suomessa. Konsortio auttaa ratkaisemaan uusia politiikka-ongelmia, jotka aiheutuvat siirtymästä resurssitehokkaaseen ja ilmastoneutraaliin sähköenergiajärjestelmään. Se myös tarkastelee, mitä resurssitehokkuus varsinaisesti tarkoittaa tämän energiasiirtymän yhteydessä, mitä monimutkaisia politiikka-ongelmia se tuo mukanaan, ja kuinka niihin tulisi vastata. Näiden ongelmien ratkaisemiseksi tutkimme energiapolitiikan toimijoita, heidän intressejään ja kognitiivisia tulkintakehyksiään, Suomen sähköenergiajärjestelmään vaikuttavia trendejä ja rakenteita, erilaisia uusiutuvan energia ratkaisuja sekä mahdollisuuksia optimoida sähköenergiajärjestelmä toteuttamaan toimijoiden intressit.

Rahoituslähde

Suomen Akatemia

Yhteyshenkilöt

Pirkko Harsia
pirkko.harsia [at] tuni.fi