Hyppää pääsisältöön

DRAMA - dramaturgian keinot työhyvinvoinnin tukena

Tampereen korkeakouluyhteisö

DRAMA - dramaturgian keinot työhyvinvoinnin tukena -hankkeessa etsitään uusia näkökulmia ja työkaluja työyhteisöjen konfliktien ymmärtämiseen ja hallintaan tutkimalla ja hyödyntämällä tarinankerronnan ja dramaturgian lainalaisuuksia. Kehittämme hankkeessa tarinankerronnan ja dramaturgian menetelmiä pirkanmaalaisten pk-yritysten työhyvinvoinnin tueksi.  

Yhdistämällä organisaatio- ja johtajuustutkimusta tarinankerrontaan ja dramaturgisiin periaatteisiin vahvistetaan tutkimukseen pohjautuvaa työyhteisöjen kehittämistoimintaa. Hanke toteuttaa omalta osaltaan Tampere3-ideaa ja moniammatillisuutta löytämällä uudenlaisia paikallista elinkeinoelämää hyödyttäviä yhteistyömahdollisuuksia.

Tausta

DRAMA-hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hankkeen aikana syntyy koulutuskokonaisuus ja kokonaisuutta tukevat tarinankerrontaa konfliktien tarkastelun avaimena havainnollistava työkirja, sekä dokumenttielokuva. Tulosten avulla konfliktitarinoiden kehittymisen kautta työhyvinvointia voidaan parantaa myös muissa organisaatioissa. Hankkeeseen osallistuu 20 pirkanmaalaista pk-yritystä. Hankkeen toteuttajina toimivat Tampereen ammattikorkeakoulun taiteen, musiikin ja median yksikkö sekä sosiaali- ja terveysalan yksikkö, sekä Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunta.

Tavoite ja tehtävät

Meillä ihmisillä on tapana työelämän arjessa pyrkiä välttämään konflikteja ja niiden herättämiä hankalia tunteita. Usein myös tapamme tarkastella konflikteja työyhteisöissä keskittyvät lähinnä ihmisten välillä kärjistyneiden ristiriitojen ratkaisuyrityksiin. Myös esimiehet työyhteisöissä kaipaavat uusia välineitä konfliktitilanteiden käsittelyyn. Tarinankerronnassa konfliktit ovat välttämättömiä hyvän tarinan syntymiselle, ja työyhteisöissäkin nämä tilanteet voidaan kääntää hyväksi tarinaksi oikeiden menetelmien avulla.  

Tarinankerronnan menetelmät auttavat työyhteisön jäseniä ottamaan etäisyyttä kokemiensa konfliktien käsittelyyn ja ratkaisemaan niitä käsikirjoittamisen keinoin. Keinot auttavat sekä tarjoavat yritysten esimiehille ja työhyvinvoinnista vastaaville uusia havainnollisia välineitä työelämän arjen konfliktien hallintaan. Uuden osaamisen ja menetelmien kautta hankkeessa tavoitellaan siihen osallistuvien pk-yrityksen työhyvinvoinnin ja tuottavuuden parantumista.

Rahoituslähde

EU

Koordinoiva organisaatio

Tampere University, Tampere University of Applied Sciences

Yhteyshenkilöt

Arto Koskinen

Projektipäällikkö

arto.koskinen [at] tuni.fi

+358 50 405 5231

 

Paula Rossi

Projektipäällikkö

paula.rossi [at] tuni.fi