Hyppää pääsisältöön

DigiTaito - Digiosaamisella työssä tulevaisuuteen

Tampereen ammattikorkeakoulu
Projektin kesto1.12.2018–28.2.2021

Tavoitteena on:
-Lisätä sotealalla toimivien enintään perusasteen tutkinnon suorittaneiden >40-vuotiaiden digiosaamista
-Tuottaa koulutustarvekartoitukseen pohjautuvat koulutuskokonaisuudet ja toteuttaa ne
-Luoda avoin verkko-oppimisympristö, jota työyhteisöt voivat hyödyntää
- Kehittää pppilaitosten ja työelämän välistä yhteistyöntä

Tavoite ja tehtävät

DigiTaito -hankkeessa kehitetään koulutusta sosiaali- ja terveysalalla töissä olevien digitaalisten taitojen vahvistamiseksi. Hankkeen kohderyhmänä on sosiaali- ja terveysalalla toimivat yli 40-vuotiaat, joiden tieto- ja viestintäteknisissä taidoissa on puutteita. Tamkin osatoteutus keskittyy kotihoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa työskenteleviin lähihoitajiin. Hankkeessa laaditaan osaamisen arvioinnin työkalu ja koulutustarvekartoituksen pohjalta suunnitellut koulutuskokonaisuudet. Koulutusta kehitetään sekä tiimien esimiehille: ”Me osataan ja uskalletaan - Kotihoidon esimies tiimin tukena DigiTaitojen kehittämisessä” ja työntekijöille ”Minä osaan ja uskallan- Rohkeutta, uskallusta ja osaamista DigiTaitojen hyödyntämiseen kotihoidon arjessa” –koulutuskokonaisuudet.

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja koordinoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Se on osa Taito-ohjelma, jota koordinoi Taikoja-hanke. Taito-ohjelman taustalla on PIAAC-tutkimus.

Hankkeen käytännön toteutusta koordinoi Aktiivi-Instituutti https://www.aktiivi-instituutti.fi/, jota ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Opintoliitto ry. Muina toteuttajina ovat Suomen Diakoniaopisto Oy ja Tampereen Ammattikorkeakoulu Oy. Hankkeen toteutusaika on 1.12.2018 – 30.11.2020.


Rahoituslähde

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) 2014-2020

Koordinoiva organisaatio

Tampereen ammattikorkeakoulu Oy (TAMK)

Partnerit

Tampereen ammattikorkeakoulu Oy (TAMK)

Yhteyshenkilöt

Nina Eskola-Salin
nina.eskola-salin [at] tuni.fi