Hyppää pääsisältöön

Digisti yhdessä

Tampereen ammattikorkeakoulu
1.1.2017–30.12.2019

Hankkeessa luodaan ja kehitetään musiikin, tanssin ja esittävän taiteen opetusta tarjoavien ammattikorkeakoulujen sähköisiä opintokokonaisuuksia ja -sisältöjä.

Opettajien taitoja kehitetään ja mahdollistetaan opiskelijoille tietovarantojen hyödyntäminen pedagogisesti perustellulla tavalla. Hanke kehittää samalla taidealan digipedagogiikkaa. Ammattikorkeakoulujen verkostotyöskentely mahdollistaa osaamisen jakamisen.

Hankkeen avulla taataan koko maan laajuisen koulutusverkoston kyky toteuttaa taiteen korkealaatuinen ja joustava, opiskelijan omat valinnat huomioiva työelämälähtöinen koulutus. Ammattikorkeakoulut siirtyvät omassa toiminnassaan keskinäisestä kilpailusta kohti substanssiyhteistyötä ja mahdollistavat opiskelijoille nopeutetut opintopolut. Avoimilla opintokokonaisuuksilla sekä taiteen toisen asteen opiskelijat että alan ammattiopintoihin suuntaavat harrastajat voivat valmistautua tuleviin korkeakouluopintoihin ja samalla nopeuttaa niitä. Ajasta ja paikasta riippumattomat verkko-opinnot mahdollistavat opiskelijoiden ympärivuotisen opiskelun.

Tavoite ja tehtävät

Keskeistä hankkeessa on taidepedagogiikan kehittäminen digitalisaation ja verkko-opetuksen näkökulmasta, huomioiden alan ja työelämän erityistarpeet mm. digitaalisten materiaalien tuottamisessa ja välittämisessä.

Korkeakoulujen sisäisessä kehittämistyössä on huomattu, että taiteen opetuksen digitalisoinnissa tarvitaan pedagogisia ja teknisiä ratkaisuja, jotka eivät generoidu ammattikorkeakoulun yleisistä kehittämislinjoista. Musiikin, tanssin ja esittävän taiteen opetuksen kehittämistyö pureutuu taitoaineiden ja perinteisen mestari-kisälli-opetuksen digitalisoinnin ja digitaalisen jakamisen problematiikkaan. Hanke toteutetaan kaikkien alan tutkintokoulutusta tarjoavien ammattikorkeakoulujen yhteistyöllä. Lisäksi Taideyliopisto on lupautunut keskusteluun hankkeen kehittämistoimista.

Hanke luo ja kehittää ammattikorkeakoulujen musiikin, tanssin ja esittävän taiteen digitaalisesti toteutettavia yhteisiä oppimiskokonaisuuksia. Hankkeessa rakennetaan taidealoja palveleva pedagoginen toimintamalli opiskelijoiden tiedon- ja taidonrakentamisen tueksi. Hanke sujuvoittaa opiskelua, tukee opiskelijoiden henkilökohtaisia osaamisprofiileja, uudistaa pedagogistan osaamista, rakentaa korkeakoulujen yhteistyötä ja profilaatiota sekä tuottaa koulutustarjontaa täydennyskoulutukseen.

Rahoituslähde

OKM kärkihanke

Yhteyshenkilöt

Matti Ruippo
matti.ruippo [at] tamk.fi