Projekti

Digiosaajasta yrittäjyyteen koulutushanke

Hankkeen toteuttaa 7 ammattikorkeakoulua (Xamk, Laurea-, Vaasan-, Tampereen-, Lapin-, Kajaanin ja LAB
amk) yhdessä. Tavoitteena on edistää ja kehittää osallistujien osaamista koulutusmoduulien avulla siten,
että he pystyvät koulutukset suoritettuaan vastaamaan työelämässä vaadittaviin osaamiskvalifikaatioihin.
Hankkeen taustalla on design-suuntautunut pedagogiikka DOP, jossa toteutus perustuu yhteiskäsittely
opetusmalliin yhdistettynä eri opetus ja toteutusteknologioiden käyttöön.
Hanketta koordinoi Xamk. Koulutuskokonaisuudet rakentuvat 5 moduulista:
1. Hi-touch: asiakasymmärrys
menestystekijänä (5 op),
2. Design Thinking: muotoluajattelu (5 op),
3. Hi-tech: tulevaisuuden digitaidot,
Ohjelmistorobotiikka ja data-analytiikka tulevaisuuden liiketoiminnassa (5 op),
4. Global Know-How: kansainvälistyminen ja verkostot (5 op) ja
5. FutureMe: duunaa tulevaisuutesi (20 op).
Moduulit 1-4 ovat valinnaisia, joista opiskelija valitsee 2, 5 op kokonaisuutta ja moduuli 5 on kaikille pakollinen. Jokainen opiskelija suorittaa 30 op koulutuspaketin. Koulutus toteutetaan suomen ja englannin kielellä. Noin vuoden kestävä koulutus toteutetaan yhden kerran. Opiskelijamäärä on 100 koulutuksen suorittanutta opiskelijaa.

Projektin sivu: https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/digiosaajasta-yrittajyyteen/

Tavoite ja tehtävät

Tavoitteena on vastata elinkeino- ja työelämän rakenteellisiin ja -sisällöllisiin muutoksiin. Digiosaajasta yrittäjyyteen -koulutuspaketin sisällöt suoritettuaan opiskelijan osaamiskvalifikaatiot päivittyvät vastaamaan tämän päivän työelämän vaateita.

Teknologiaa korostavan hi-tech ja vuorovaikutustaitoja korostavan hi-touch -osaaminen, sekä globaaleissa verkostoissa toimimiseen tarvittavaa know-how tietämyksen lisääntyminen. FutureMe-duunaa tulevaisuutesi -osiot suoritettua osallistuja työllistyy nopeammin tai saa vahvistusta ja tukea oman yritystoiminnan käynnistämiseksi.

Hanke tukee alueellisen työllisyysasteen nousua ja vastaa työvoimapula-alojen osaamistarpeisiin sekä purkaa rakenteellista työttömyyttä osallistujien tieto-taito -osaamistasoa nostamalla, sekä lisää työvoiman liikkuvuutta että työvoiman ulkopuolisen väestön siirtymistä – maahanmuuttajat – työmarkkinoille.

Rahoituslähde

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM)

Yhteyshenkilöt

Kaisa Saarimaa
etunimi.sukunimi [at] tuni.fi