Hyppää pääsisältöön

DiGIMESH – Maahanmuuttajien urakehityksen tukeminen digitaalista verkostoitumista kehittämällä

Tampereen ammattikorkeakoulu
Projektin kesto3.1.2022–31.10.2023

Hankkeen päämääränä on kehittää korkeakoulutettujen maahanmuuttajien digitaalisia toimintoja ja taitoja, joita hyödyntäen he voivat vahvistaa työelämän kannalta tärkeitä kontaktejaan. Lisäksi hankkeessa tuetaan maahanmuuttajien parissa työskentelevien ammattilaisten digiverkostoitumiseen liittyviä ohjaustaitoja. Yksi keskeinen tavoite on tunnistaa yritysten ja muiden työnantajien tarpeita kansainvälisten osaajien suhteen ja löytää niille sopivia verkostoitumistapoja korkeakoulutettujen maahanmuuttajien kanssa. Hankkeessa pyritään tunnistamaan ja kehittämään tavoitteita palvelevia digitaalisia alustoja, toiminta-tapoja ja aktiivisen vuorovaikutuksen muotoja.

Hanke koostuu 5 työpaketista:
1.     Digitaalisen verkostoitumisen mallin ja MOOCin kehittäminen
2.     Tapahtumat ja henkilökunnan kouluttaminen
3.     Yritysyhteistyö
4.     Ulkoinen viestintä
5.     Hankehallinto

Hankkeen tuotoksena syntyy korkeakoulutasoinen kaikille avoin digitaalisen verkostoitumisen MOOC-opintojakso, digitaalisen verkostoitumisen koulutuksia ja digitaalisen verkostoitumisen käsikirja ammattilaisille. Korkeakoulutettujen maahanmuuttajien taidot toimia ja luoda yhteyksiä digitaalisissa ympäristöissä kehittyvät ja etätapahtumien järjestäjien taidot osallistavien ja digitaalista verkostoitumista tukevien tapahtumien järjestämiseen kehittyvät. Myös korkeakoulutettuja maahanmuuttajia työllisyys- ja koulutuskysymyksissä ohjaavat ammattilaiset pystyvät paremmin tukemaan asiakkaitaan digitaalisessa verkostoitumisessa, joka edistää  näiden työllistymismahdollisuuksia suomalaisilla työmarkkinoilla. Lisäksi hankkeen tuloksena on tunnistettu yrityksien tarpeita ja mahdollisuuksia vastaavia yhteistyön ja verkostoitumisen malleja.

Hanketta toteuttavat Turun ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu ja International Working Women of Finland ry. Hankkeen kesto: 3.1.2022-31.8.2023.

Yhteyshenkilöt:
Minna Niemi, minna.niemi [at] tuni.fi
Kirsi Popova, kirsi.popova [at] tuni.fi

Tavoite ja tehtävät

DigiMESH - Maahanmuuttajien urakehityksen tukeminen digitaalista verkostoitumista kehittämällä (hankekoodi S22729)

Toteutusaika: 3.1.2022-31.8.2023
Toimintalinja: 9. REACT-EU, ESR
Erityistavoite: 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen

Maahanmuuttajien, erityisesti korkeakoulutettujen, verkostoitumisen merkitys urakehityksen ja suomalaisille työmarkkinoille sijoittumisen kannalta on yleisesti tunnistettu, mutta konkreettisia digitaalisia menetelmiä ja toimintatapoja systemaattisen verkostoitumisen kehittämiseksi on hyvin vähän. Verkostoituminen koetaan haastavaksi varsinkin työttömänä, kun töiden tarjoamia luontaisia verkostoitumisen mahdollisuuksia ei ole.

COVID-19-pandemian tuoma digiloikka on siirtänyt tapahtumat ja tilaisuudet digitaalisille alustoille, joissa kontaktien luominen ja aktiivinen osallistuminen on vähäisempää ja haastavampaa. Suomalaiset verkostoitumisen käytännöt ja tavat, myös digitaalisissa ympäristöissä, ovat vieraita kantaväestöön kuulumattomille ja suomalaiset verkostot myös aukenevat hitaammin maahanmuuttajille kielitaidon puutteen, ennakkoluulojen ja kulttuurierojen takia. Vahvistamalla korkeakoulutettujen maahanmuuttajien digitaalisia taitoja toimia erilaisissa digitaalisissa tapahtumissa ja alustoilla parannetaan heidän mahdollisuuksiaan luoda työelämäyhteyksiä ja sijoittua suomalaisille työmarkkinoille.

Rahoituslähde

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) 2014-2020

Partnerit

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK), Turun ammattikorkeakoulu

Yhteyshenkilöt

Minna Niemi
minna.niemi [at] tuni.fi

Kirsi Popova
kirsi.popova [at] tuni.fi