Projekti

Digimentori esimiesosaamisen vahvistajana

Digimentori esimiesosaamisen vahvistajana -hanke kehittää vanhusten hoivatyössä toimiville lähiesimiehille ja
tiiminvetäjille digitaalisella menetelmällä toteutuvaa täydennyskoulutusta, mikä tukee kohderyhmän  esimiesosaamista  ja työn hallintaa.

Tavoite ja tehtävät

Hankkeen päätavoitteeseen pyritään yhteiskehittämällä
1) Vanhustyön lähiesimiesten ja tiiminvetäjien täydennyskoulutukseen sisältöalueet, jotka vahvistavat työssä tarvittavaa osaamista, ja joista on jaettu ymmärrys kohderyhmän, heidän esimiestensä ja tiiminsä sekä hankkeessa työskentelevien suunnittelijoiden kesken,
2) Koulutuksen toteutusmuoto, joka mahdollistaa työn ohessa opiskelun, oman toiminnan reflektion ja jatkuvan
oppimisen, vertaisten välisen yhteydenpidon, sekä toimii samalla digitaalisena mentorina arjen työtilanteissa,
3) Täydennyskoulutuksen implementointitapa, jolla käyttäjät sitoutuvat täydennyskoulutuksen testaamiseen,
suorittamiseen ja sen vaikuttavuuden arviointiin.

Esimiesvalmennuksen myötä tiiminvetäjillä ja lähiesimiehillä on paremmat valmiudet omalla toiminnallaan myötävaikuttaa siihen, että ikääntyvien hoivatyössä olisi työssään viihtyvä ja osaava henkilöstö, ja sen myötä saamaansa hoivapalveluun tyytyväinen asiakaskunta.

Rahoituslähde

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) 2014-2020

Yhteyshenkilöt

Sari Himanen
sari.himanen [at] tuni.fi