Projekti

Dialogisuutta rakentamassa tutkimus- ja kehittämishanke Suomen maahanmuuttajaryhmien keskinäisistä suhteista

Tämän kolmivuotisen hankkeen aineistona ovat arkielämän tilanteisiin liittyvät ja päivänpolttaviin aiheisiin liittyvät keskusteluketjut virolaisten ja venäläisten Suomessa eniten käyttämien sosiaalisen median ryhmissä. Käytämme analyysista löydettyjä teemoja ja kipupisteitä lähtökohtana hankkeen 2. vaiheessa, jossa pyrimme käytännössä synnyttämään positiivista dialogia erilaisten etnisten ryhmien välillä. Dialogin synnyttämiseen käytämme kahta toimintamuotoa: erilaisten etnisten ryhmien edustajien työpajaa ja erilaisia etnisiä rooleja yhdistävää näytelmää. Hankkeessa pyritään myös edistämään Suomen viron- ja venäjänkielisten kulttuurisäätiöiden, Tuglas-seuran ja Cultura-säätiön, yhteistyötä.

Tausta

Tämän kolmivuotisen hankkeen aineistona ovat arkielämän tilanteisiin liittyvät ja päivänpolttaviin aiheisiin liittyvät keskusteluketjut virolaisten ja venäläisten Suomessa eniten käyttämien sosiaalisen median ryhmissä. Käytämme analyysista löydettyjä teemoja ja kipupisteitä lähtökohtana hankkeen 2. vaiheessa, jossa pyrimme käytännössä synnyttämään positiivista dialogia erilaisten etnisten ryhmien välillä. Dialogin synnyttämiseen käytämme kahta toimintamuotoa: erilaisten etnisten ryhmien edustajien työpajaa ja erilaisia etnisiä rooleja yhdistävää näytelmää. Hankkeessa pyritään myös edistämään Suomen viron- ja venäjänkielisten kulttuurisäätiöiden, Tuglas-seuran ja Cultura-säätiön, yhteistyötä.

Lue lisää:

Diara-projektin näytelmätiimin verkkosivut

Uusi naapuri –podcast: Naapuruuden uusi tarina

Virolaisista Suomessa (politiikasta.fi)

Tavoitteena hyvä maahanmuuttajuus (politiikasta.fi)

Viron ja Suomen työmarkkinoiden keskinäissidoksesta

Vailla valmiita vastauksia: huomioita tiede-taideyhteistyöstä (Koneen Säätiön Rohkeus-blogi)

Tavoite ja tehtävät

Tämän hankkeen tehtävänä on ensiksi lisätä ymmärrystä viron- ja venäjänkielisten ryhmien suhteesta (heidän käyttämiensä diskurssien kautta) muihin etnisiin ryhmiin ja toiseksi  edellisen pohjalta  määritellä teemoja, joiden ympärille voitaisiin kehittää positiivisia, etnisiä ryhmiä (esim. virolaiset-somalit) yhdistäviä dialogeja. Olemme havainneet aiemmassa tutkimuksessa, että virolaiset maahanmuuttajatyöntekijät vahvistavat puheessaan identiteettiä, jolla he korostavat samankaltaisuutta natiiviväestön kanssa ja erilaisuutta muiden etnisten ryhmien kanssa. Vaarana erottelevassa puheessa on Suomen sisäisten etnisten eroavaisuuksien ylikorostuminen. Olemme myös havainneet, että virolaiset haluavat vahvistaa kahdenvälistä suhdetta nimenomaan suhteessa suomalaisiin, ei muihin maassa asuviin etnisiin ryhmiin. Jos tällainen kehitys saa jalansijaa, dialogi etnisten vähemmistöjen välillä Suomessa saattaa kuihtua ja ryhmien eristyneisyys lisääntyä.

Vaikuttavuus

Konferenssiesitelmiä:

Kingumets, Jaanika.  Estonian Migrants in Finland. Constructing Allies and Others through Culture and Whiteness Talk in Facebook Conversations. 

Symposium | Racialization, whiteness and politics of othering in contemporary Europe, Reykjavik 25-27 November 2019

Liisa, Tuhkanen. Talking about discrimination – Examining the Relationship between Ethnic Identity and Experiences of Discrimination among Russian-speakers Living in Finland.

ETMU Conference 2019: Solidarity, Participation, and Politics, Tampere 14-15 November 2019

Kingumets, Jaanika. Estonian Migrants in Finland Constructing Allies and Others through Culture and Whiteness Talk in Facebook Conversations.

ETMU Conference 2019: Solidarity, Participation, and Politics, Tampere 14-15 November 2019

Kingumets, Jaanika. Dialogisuutta rakentamassa - Tutkimus maahanmuuttajaryhmien keskinäisistä suhteista. Diara-projektin esittely.

SOC-päivä - Tutkimus aikamme kysymysten äärellä, Tampereen yliopisto, 10. lokakuuta 2019

Kingumets, Jaanika. Migrants’ Ways of Dismantling Differences and Constructing Sameness through Culture and Whiteness Talk: The Case of Estonian and Russian-speaking migrants’ Facebook conversations in Finland.

The “Great White North”? Critical Perspectives on Whiteness in the Nordics and its Neighbours, Helsinki 26-28 August 2019

Kingumets, Jaanika. Cultural Capital and Ethnic Hierarchy Making in Expat Facebook Communities: Study on Estonian Migrants in Finland. 

The XII Global Estonian Cultural Festival (ESTO), Youth and the Future Seminar, Helsinki 28 June 2019

Tuhkanen, Liisa. ‘I Used to Think That I Am Finnish’ – Examining the Relationship between Ethnic Identity and Perceived Discrimination among Russian-speakers Living in Finland.

ASN World Convention, New York May 2-4 2019 

Kingumets, Jaanika. Social Media Imaginaries of „Good“ and „Bad“ Estonians as Mobile National Subjects in Finland.

Reinventing Mobilities and Borders: Cross-disciplinary Conversations, Joensuu 21-22 February 2019

 

Teatteriproduktio:

Suksitango: Matka Suomeen Facebook-sivut

Suksitango näytelmä Teatteri Telakalla syys-lokakuussa 2020

Kulttuuritoimituksen teatteriarvostelu, 26.9.2020

Aamulehden teatteriarvostelu, 24.9.2020

Daily Finlandin teatteriarvostelu, 30.9.2020 (in English)

Suksitango -näytelmän ensimmäisestä työversiosta Epifano -lehdessä (viroksi)

 

Rahoituslähde

Koneen Säätiö

Koordinoiva organisaatio

Tampere University

Yhteyshenkilöt

Markku Sippola

Hankkeesta vastaava

markku.sippola [at] helsinki.fi

+358 50 472 7748

 

Jaanika Kingumets

Tutkija

jaanika.kingumets [at] tuni.fi

+358 50 437 7350

 

Liisa Tuhkanen

Tutkija

liisa.tuhkanen.11 [at] ucl.ac.uk