Hyppää pääsisältöön

Demokratisaatio, mediatisaatio ja kielikäytänteet Britanniassa 1700-1950 (DEMLANG)

Tampereen yliopisto

DEMLANG tuottaa tietoa sosiokulttuuristen demokratisaatio- ja mediatisaatioprosessien ja kielikäytänteiden yhteyksistä Britanniassa 1700 - 1950.  

Demokratisaatio on vaikuttanut englannin kielen kehitykseen. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, miten yksityisen elinpiirin kielenkäyttötavat ovat levinneet julkiselle tasolle ja millaisia lingvistisiä muutoksia tämä on aiheuttanut. Kehityksen pitkäaikaiset vaikutukset ovat yksi kiinnostava tutkimuskohde. Projektin toinen näkökulma on mediatisaatio eli erityisesti poliittisen viestinnän ilmaisu ja retoriset keinot lehtiartikkeleissa, poliittisissa puheissa sekä romaanikirjallisuudessa.

Tavoite ja tehtävät

Projektin tavoitteena on löytää mekanismeja, joilla sosiokulttuuristen muutosten ja kielenmuutoksen keskinäistä yhteyttä voidaan selittää. Empiirinen tutkimus kohdistuu ideologioita ja arvoja välittäviin julkisiin ja yksityisiin teksteihin. Suomen Akatemian vuosina 2012-2016 rahoittamassa hankkeessa tarkastellaan kirjoitetun kielen monikielisiä käytänteitä eli samassa tekstissä esiintyvää vaihtelua kahden tai useamman kielen välillä. Ilmiö on yleinen erityisesti kaksi- ja monikielisten kielenpuhujien ja yhteisöjen viestinnässä. Sitä on aiemmin tutkittu lähinnä puhekielessä, mutta tämä hanke tutkii ilmiötä erityisesti kirjoituksessa.

Tutkimuksella pyritään selvittämään kielten rinnakkaiskäytön mekanismeja erilaisissa tekstilajeissa ja historian eri aikakausina. Aineisto koostuu pääasiassa 1300-1800 luvuilta peräisin olevissa englanninkielisistä teksteistä. Tuloksia vertaillaan myös nykykielen piirteisiin.

Rahoituslähde

Suomen Akatemia

Koordinoiva organisaatio

PLURAL

SoleCRIS

Yhteyshenkilöt

Professori / Vastuullinen johtaja

Päivi Pahta

paivi.pahta [at] staff.uta.fi

+358 50 318 1131