Hyppää pääsisältöön

CSR-kommunikaation rooli tilivelvollisuuden rakentumisessa yritysten ja sidosryhmien välillä

Tampereen yliopisto
1.9.2019–31.8.2023
KärkialueYhteiskunta

"CSR-kommunikaation rooli tilivelvollisuuden rakentumisessa yritysten ja sidosryhmien
välillä (Constructing accountability in business-stakeholder relationships: the role of CSR communication)" -hankkeessa tarkastellaan tilivelvollisuuden käsitettä viestinnän ja kielellisten strategioiden näkökulmasta. 

Tausta

Tilivelvollisuus ymmärretään usein yksisuuntaiseksi prosessiksi, jossa organisaatio raportoi ja ottaa vastuun talouteen, ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvistä toimistaan. Vaihtoehtoisen näkemyksen mukaan tilivelvollisuus on dynaaminen, kaksisuuntainen ilmiö, johon liittyy erilaisia arvomaailmoja ja niiden myötä ristiriitaisia näkemyksiä siitä, kenen pitäisi olla tilivelvollinen, kenelle, mistä toimista ja millaisen mekanismin kautta. Tällaisiin tilivelvollisuuskiistoihin liittyvää empiiristä tutkimusta on kuitenkin vielä verrattain vähän.

Tavoite ja tehtävät

Hankkeen tavoitteena on lisätä teoreettista ja yhteiskunnallista ymmärrystä tilivelvollisuuden rakentumisesta organisaatioiden ja niiden sidosryhmien välisessä viestinnässä. Tutkimuksen kohteena ovat niin julkisten ja yksityisten organisaatioiden vastuullisuusraportit kuin kansalaisyhteiskunnan laatimat varjoraportitkin.

Hankkeessa tutkitaan erityisesti kielellisiä keinoja, joiden avulla eri toimijat pyrkivät määrittelemään tilivelvollisuutta sekä sitä, mikä on julkisen sektorin, yritysten, järjestöjen ja kuluttajien rooli kestävän kehityksen tavoittelussa. Hankkeen empiirisessä osuudessa perehdytään luonnonvarojen käyttöä koskeviin kiistoihin Suomessa (metsienkäyttö), Virossa (vesihuolto) ja Romaniassa (kaivosteollisuus).

 

 

Rahoituslähde

Suomen Akatemia

Yhteyshenkilöt

Eija Vinnari

Professori, hankkeen johtaja

eija.vinnari [at] tuni.fi, 0503187602