Hyppää pääsisältöön

Cognition & Inclusion

Tampereen ammattikorkeakoulu
Projektin kesto1.9.2017–30.11.2020

Hankkeen päämääränä on edistää erityisen tuen tarpeessa olevien aikuisten elämänlaatua, inkluusiota ja työmahdollisuuksia.

Tavoite ja tehtävät

Cognition & Inclusion -hankkeen aikana kootaan menetelmiä, joilla voidaan tukea erityisen tuen tarpeessa olevien aikuisten oppimista. Hankkeessa keskitytään erityisesti ongelmanratkaisutaitoihin sekä ajattelutaitoihin.
C&I -hankkeessa halutaan myös reflektoida kognitiivisia malleja, levittää niitä sekä kehittää pedagogisia olosuhteita.

Tavoitteena on:
- Sellaisten kognitiivisten lähestymistapojen ja metodien tarkastelu, joilla voidaan kehittää erityisen tuen tarpeessa olevien viittä keskeistä kompetenssia: ongelmanratkaisu, itsesäätely, itseohjautuvuus, joustavuus ja luova ajattelu.
- Kehittää työkalu, jolla voidaan arvioida asiantuntijoiden ajattelutapaa inkluusioon, elämänlaatuun ja työllistymiseen liittyen.
- Kehittää työkalu, jolla organisaatioiden toimintaperiaatteiden ja strategian kautta voidaan arvioida asiantuntijoiden toiminta- ja ajattelutapaa.                                                                                                                  
- Kehittää työkalu, jolla voidaan arvioida erityisen tuen tarpeessa olevien ajattelutapaa ja sitä, missä määrin kognitiiviset mallit kehittävät kyseisiä taitoja.

Rahoituslähde

Erasmus+ Strategic Partnership (SP)

Yhteyshenkilöt

Teemu Jokinen
teemu.jokinen [at] tuni.fi