Hyppää pääsisältöön
CHILDCARE logo

CHILDCARE

CHILDCARE-hankkeessa tarkastellaan lastenhoidon tukia ja varhaiskasvatus- ja esiopetuspalveluja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Ydinkysymyksenä on, sisältyykö näihin paikallisesti vaihteleviin tukiin ja palveluihin eriarvoistavia mekanismeja. Kysymykseen haetaan vastauksia tutkimalla lastenhoidon tukien ja varhaiskasvatuspalvelujen tarjontaa kunnissa, vanhempien lastenhoidon valintoja ja näiden seikkojen myötävaikutuksella muodostuvia lapsen varhaiskasvatuksen polkuja. Eriarvoistumisen kysymyksiä tutkitaan yhtäältä perheiden ja lasten välillä, toisaalta sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta. Lisäksi tarkastellaan mahdollista alueellista eriarvoistumista palvelujen tarjonnassa ja saatavuudessa.

Tutkimushanke toteutetaan Jyväskylän yliopiston, Tampereen yliopiston sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyönä. Kyseessä on monimenetelmäinen seurantatutkimus, joka toteutetaan kymmenessä kunnassa eri puolilla Suomea. Tutkimukseen liittyy yhteistyö tutkimuskuntien ja useiden kansallisten yhteistyötahojen kanssa.

Rahoituslähde

Strategisen Tutkimuksen Neuvosto (STN), Suomen Akatemia (2015–2021).

Koordinoiva organisaatio

Konsortion yhteistyökumppanit:

  • Jyväskylän yliopisto (PI: professori Maarit Alasuutari)
  • PERLA – Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus, Tampereen yliopisto (osahankkeen johtaja: Katja Repo)
  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (osahankkeen johtaja: Johanna Lammi-Taskula)