Hyppää pääsisältöön

Bio-CCU

Tampereen yliopisto
Projektin kesto1.8.2022–31.7.2024
KärkialueTekniikka

Bio-CCU on Business Finlandin rahoittama yhteisinnovaatiohanke, jossa keskitytään hiilidioksidipäästöjen talteenoton kestävään arvonluontiin ja niiden kiertotalousmahdollisuuksiin. Hankkeen tavoitteena on tukea markkinoiden kehitystä ja tutkia teollisuuden prosessien, kuten hiilidioksidipäästöjen talteenoton, kierron ja jatkokäytön, kehittyviä arvoketjuja. Hanke edistää suoraan yhteiskunnan ja teollisuusprosessien hiilidioksidipäästöjen vähentämistä ja ihmisen toiminnan aiheuttaman ilmastonmuutoksen hillintää sekä kiertotalouden periaatteiden toteutumista eri teollisuudenaloilla.

Tausta

Vaikka yhteiskunnan hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on ja pysyy ensisijaisen tärkeänä, tarvitaan jatkossakin kestävää hiiltä raaka-aineena sekä yhä enemmän ratkaisuja hiilen poistamiseen pitkäaikaisen käytön ja varastoinnin avulla. Tämä herättää suurta kiinnostusta hiilen talteenottoon ja käyttöön (CCU) muuntotuotteissa, joilla luodaan kestävää arvoa bio- ja jätepohjaiselle hiilidioksidille (CO2).

Vaikka hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on edelleen ensisijainen tavoite, EU:n komissio tunnustaa, että kiertotalous ja kestävät biotalouden alat yhdessä hiilen kierrättämisen kanssa ovat välttämättömiä fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi aloilla, jotka ovat väistämättä riippuvaisia hiilestä ja pysyvät sellaisina myös tulevaisuudessa. Hiilen kierrättämistä jätevirroista ja kestävistä biomassalähteistä sekä talteenottoa suoraan ilmasta pidetään keskeisinä toimina, joilla voidaan saavuttaa edellä mainitut tavoitteet ja tuottaa raaka-aineita EU:n talouteen, kuten synteettisiä polttoaineita, muoveja ja kemikaaleja.

Tavoite ja tehtävät

Tavoitteet ovat:

  • Tunnistaa sääntelyn kannalta toteuttamiskelpoiset, taloudellisesti ja sosiaalisesti optimaaliset liiketoimintamallit ja arvoketjut, jotta voidaan luoda ymmärrystä siitä, miten hiilidioksidipohjaisten tuotteiden ja palveluiden tulevaisuuden mahdollisuuksia voidaan kaupallistaa ja saada taloudellista arvoa kestävällä tavalla.
  • Tunnistaa parhaat teknologiat hiilidioksidin talteenottoa ja hyödyntämistä varten kemiallisessa, biokemiallisessa ja sähkökemiallisessa muuntamisessa, mukaan lukien hiilidioksidin talteenotto ja H2-tuotanto tehokkuuden ja kestävyyden kannalta.
  • Vertailla raaka-aineita, prosesseja ja tuotteita parhaan kestävän teknistaloudellisen polun ja sovellusten löytämiseksi tuotteiden jatkokehitystä varten.
  • Edistää kestäviä kiertotalousratkaisuja bio- ja jätepohjaisessa hiilen talteenotossa ja hyödyntämisessä, mukaan lukien mahdollisuudet myydä päästöhyvityksiä vapaaehtoisilla markkinoilla palveluina.
  • Tulokset edistävät tuotteiden ja palveluiden vientimahdollisuuksia sekä suomalaisten yritysten ja teollisuuden kilpailukykyä.

Tutkimusrahoitus

Business Finland

Koordinoiva organisaatio

Oulun yliopisto

Partnerit

Tutkimushankkeen yhteistyökumppaneita ovat Oulun yliopisto, LUT-yliopisto, Luonnonvarakeskus LUKE ja Helsingin yliopisto. Yrityksistä hankekumppaneina ovat Fortum, Chemitec ja Sumitomo. Lisäksi yritysrahoittajina ovat mukana Stora Enso, Kiertokaari, GBW, Oulun Energia ja P2X Solutions.