Projekti

Ammattipedagogiikkaa uudistamaan!

Hankkeen tavoitteena on tukea ammatillisen koulutuksen henkilöstöä järjestämään ammatillista koulutusta asiakaslähtöisesti ja osaamisperusteisesti. Osallistujia tuetaan kehittämään uudenlaisia oppimisympäristöjä ja –ratkaisuja. Hankkeen avulla parannetaan koulutuksen järjestäjän henkilökohtaistamisprosessia sekä kannustetaan osallistujaa arvioimaan itseään henkilökohtaistajana ja oppimisprosessin ohjaajana. Hankkeen avulla tuetaan työelämäosaamiseen liittyvään osaamisen kehittymistä.

Tavoite ja tehtävät

Pedagogisen täydennyskoulushankkeen tavoitteena on tukea ammatillisen koulutuksen henkilöstöä järjestämään ammatillista koulutusta asiakaslähtöisesti ja osaamisperusteisesti. Hankkeen neljän koulutusosion avulla autetaan osallistujia varmistamaan, että ammatillinen koulutus vastaa osuvasti, joustavasti ja vaikuttavasti opiskelijan ja työelämän osaamistarpeisiin. Lähtökohtana ovat sekä ammatillisen koulutuksen toimintaympäristöjen muutokset että kohderyhmän osaamistarpeet. Hanke tukee uusia oppimisratkaisuja, henkilökohtaistamista, työelämäyhteistyötä ja laadunhallinnan kehittämistä.

Rahoituslähde

Opetushallitus (OPH)

Yhteyshenkilöt

Juha Lahtinen
juha.lahtinen [at] tuni.fi