Hyppää pääsisältöön

Aivorauhasta hyvinvointia

Tampereen ammattikorkeakoulu
1.8.2022–31.12.2023

Hankkeella on kolme tavoitetta:
1. Fyysisen kunnon ja kognitiivisen kuormituksen yhteyden tarkastelu opetus- ja ohjaushenkilöstön työssä.
2. Tarkentaa kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin rakentumista ammatillisen opetus- ja ohjaushenkilöstön työssä.
3. Selvittää kognitiivisen ergonomian ja aivorauhan aikaansaamista hyvinvoinnin edistämisessä.

Tavoite ja tehtävät

Tutkimuksen aikana kehitetään AivoRauhaMalli, joka perustuu fyysisen kunnon ja kognitiivisen ergonomian yhteyden
tarkasteluun. Osallistujille tarjotaan valmennuspolut molempiin ja käytännön toteutuksen aikana kerätään mitattavaa
ja kokemustietoa polkujen vaikutuksista hyvinvoinnin edistymiseen. Tutkimus lisää opettajan työn veto- ja pitovoimaa,
sillä uutiset opettajien uupumisista ovat arkipäivää. Keskiössä on mahdollisuudet keventää aivokuormaa ja tarkastella
fyysisen kunnon vaikutusta siihen.

Rahoituslähde

Säätiö

Partnerit

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Työterveyslaitos

Yhteyshenkilöt

Annukka Tapani
annukka.tapani [at] tuni.fi