Henkilöprofiili

Turo-Kimmo Lehtonen

professori, sosiologia
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
| Sub unit: Yhteiskuntatutkimus

Oma esittely

Tutkimukseni kohdistuu kolmeen pääalueeseen: riskin, epävarmuuden ja hyvinvoinnin hallintaan vakuutusteknologioiden avulla, jätteiden asemaan nykyelämänmuodossa sekä yhteiskuntafilosofiaan, erityisesti yhteiskuntatieteen ja materiaalisuuden välisen suhteen tutkimiseen.

Laajempi tutkimus- ja julkaisuprofiilini on esitetty englanninkielisellä kotisivullani https://www.tuni.fi/en/turo-kimmo-lehtonen.

Työtehtävät

Lukuvuonna 2019-2020 opetan viittä erilaista kokonaisuutta: kandidaattiseminaari (periodit i ja ii), pro gradu -seminaaria (koko vuosi), jatkokoulutusseminaaria (koko vuosi), kurssia Kenttätyö/filosofia (iii periodi) sekä tutkimusseminaaria politiikan ja yhteisön suhteesta yhdessä Risto Heiskalan ja Arto Laitisen kanssa (iii ja iv periodi).

Osaamisalueiden kuvaus

- Riski ja epävarmuus

- Jäte ja yhteiskunta

- Vakuuttaminen

- Taloussosiologia

- Tieteen ja teknologian tutkimus

- Yhteiskuntateoria

Vastaanottoajat

Sopimuksen mukaan