Hyppää pääsisältöön

Tuomas Tervasmäki

tarkastaja
Tampereen yliopisto
puhelinnumero+358504377097
Keskustakampus

Oma esittely

Toimin väitöskirjatutkijana Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa. Väitöskirjatutkimuksessani analysoin suomalaista koulutuspolitiikkaa poliittisen diskurssiteorian (/ideologia ja diskurssianalyysi) näkökulmasta. Kuulun POISED (Political philosophies and sociologies of education) -tutkimusryhmään. (https://poisedresearch.com/)  

Olen myös Koneen säätiön rahoittaman "Kohti parempaa yliopistomaailmaa: Strateginen johtaminen ja yliopistoyhteisön kokemukset Tampere3 -yliopistofuusiossa" -tutkimushankkeen jäsen.

I'm a doctoral researcher in the Faculty of Education and Culture. In my PhD research I analyse the politics of education and Finnish education policy from the perspective of political discourse theory (Ideology and discourse analysis). I’m a member of POISED (Political philosophies and sociologies of education) -research group.

I am also a part of the research project “Towards better academia: Strategic leadership and experiences of academic community during the Tampere 3 university merger” , lead by docent Hanna Kuusela (PI), funded by KONE Foundation, Finland.

Työtehtävät

Väitöskirjatutkimus

Osaamisalueiden kuvaus

Koulutuspolitiikka, opetussuunnitelmatutkimus, diskurssianalyysi, poliittinen diskurssiteoria (IDA / Laclaulainen diskurssiteoria).

Politics of education, discourse analysis, political discourse theory (IDA / Laclauian discourse theory).

Tutkimuskohteet

Kiinnostukseni kohteita ovat koulutuspolitiikka, kasvatuksen poliittinen filosofia, opetussuunnitelmatutkimus ja inkluusion/ulossulkemisen tematiikat kasvatusinstituutioissa. Tällä hetkellä tutkin koulutusinstituutioiden ideologisia piirteitä. 

My main areas of interest are politics of education, philosophy of education, curriculum studies, and issues of inclusion and exclusion in education. At the moment I'm focusing on the operation of ideology in educational institutions and practices. 

Tieteenalat

Kasvatustieteet (koulutuspolitiikka, kasvatusfilosofia, opetussuunnitelmatutkimus)

Educational sciences (politics of education, philosophy of education, curriculum studies)

Merkittävimmät julkaisut

Julkaisut / Selected publications:

Mikko Poutanen , Tuukka Tomperi , Hanna Kuusela , Veera Kaleva & Tuomas Tervasmäki (2020): From democracy to managerialism: foundation universities as the embodiment of Finnish university policies, Journal of Education Policy, https://doi.org/10.1080/02680939.2020.1846080 (OA)   

Tiina Nikkola & Tuomas Tervasmäki (2020): Experiences of arbitrary management among Finnish academics in an era of academic capitalism, Journal of Education Policy, https://doi.org/10.1080/02680939.2020.1854350 (OA) 

Tervasmäki Tuomas, Tomperi Tuukka. (2018). Koulutuspolitiikan arvovalinnat ja suunta satavuotiaassa Suomessa. Niin & näin 25 (2), 164-200. http://netn.fi/node/7333 (OA)

Tervasmäki, Tuomas, Okkolin, Mari-Anne, Kauppinen, Ilkka. (2018). Changing the heart and soul? Inequalities in Finland’s current pursuit of a narrow education policy. Policy futures in education. Final manuscript available in TREPO: http://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-201907032408 

Lisätietoa / More info:

https://www.researchgate.net/profile/Tuomas_Tervasmaeki

https://poisedresearch.com/