TAMk linnut

Tampereen ammattikorkeakoulun yhteishaun hakukohteet syksyllä 2020

Hakukohteiden hakuohjeet löytyvät linkin takaa tutkinto-ohjelmien sivujen Näin haet -välilehdiltä.

Ammattikorkeakoulututkinnot

Maa- ja metsätalous

Tekniikan alat

Terveys- ja hyvinvointialat

Muuntokoulutuksiin voit hakea, jos sinulla on jo aiemmin suoritettu kyseistä AMK-tutkintoa vastaava opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto (esim. sairaanhoitajan opistoasteen tutkinnolla voit hakea sairaanhoitajan AMK-tutkintoon). Huom! Tutkinnot ovat poistuneet Suomen koulutusjärjestelmästä pääasiassa 1990-luvulla. Katso tarkemmat tiedot hakukohteen hakuohjeista.

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Kasvatusala

Kauppa-, hallinto- ja oikeustieteet

Palvelualat

Tekniikan alat

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne

Terveys- ja hyvinvointialat