Rethinking business and innovation
Täydennyskoulutus

Rethinking Business and Innovation

Rethinking business and innovation

Rethinking Business and Innovation

Muuttuvassa liiketoimintaympäristössä muuttuvat niin ansaintalogiikan kuin liiketoiminnan mallit. Digitalisaatio tarjoaa mahdollisuuksia uudenlaiseen arvonluontiin ja innovointiin. Rethinking Business and Innovation -ohjelmassa tarjoamme uusinta tietoa, kokemuksia ja työkaluja liiketoiminnan ja innovaatiomallien uudistamiseen.

Ohjelmassa saat vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

Miten muuttuvat valta ja johtajuus ekosysteemeissä? Miten uuden ajan tuotantoinnovaatiot ja teknologiat muuttavat liiketoimintaa? Millaisilla välineillä ja toimintamalleilla synnytetään arvoa tuottavia innovaatioita? Miten voit uudistaa innovaatioajatteluasi?