Perioperatiivisen hoitotyön syventävät ammattiopinnot -kuva
Täydennyskoulutus

Perioperatiivisen hoitotyön syventävät ammattiopinnot

Opintojen laajuus

12 opintopistettä

Toteutusaika

11.1.2022 - toukokuu 2022

Hakuaika

-

Hinta

2500 € (sis. alv 24 %)

Kaupunki

Tampere

Tiedekunta tai osaamisyksikkö

Sosiaali- ja terveysala

Opetuksessa käytettävät kielet

suomi

Koulutusala

Terveys ja hyvinvointi

Järjestävä yksikkö

Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Toteutusmuoto

Monimuoto-opetus

Opintojen taso

Muut opinnot

Perioperatiivisen hoitotyön syventävät ammattiopinnot

Täydennyskoulutuksella perioperatiivisen työn ammattilaiseksi! Sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, ensihoitajille ja kätilöille suunnattu koulutus antaa valmiudet toimia perioperatiivisena sairaanhoitajana leikkaus-, anestesia- ja päiväkirurgisissa yksiköissä.

Hoitomenetelmien ja terveysteknologian kehittyminen luovat jatkuvia oppimistarpeita terveysalan ammattilaisille. Myös ikääntyvän väestön myötä perioperatiiviselle ammattitaidolle riittää kysyntää. Perioperatiivisen hoitotyön syventävät ammattiopinnot antavat valmiudet toimia perioperatiivisena sairaanhoitajana leikkaus-, anestesia- ja päiväkirurgisissa yksiköissä. Teoriaopetuksen lisäksi kliinisiä taitoja opiskellaan koulutuksessa käytännönläheisesti harjoitusten ja simulaatioiden avulla.

Koulutuksen sisältö

 • Leikkaushoitotyö 4 op
 • Leikkaushoitotyön orientoiva harjoittelu 1 op
 • Anestesiahoitotyö 4 op
 • Anestesiahoitotyön orientoiva harjoittelu 1 op
 • Simulaatio-opinnot Taitokeskuksessa 2 op

Muutokset sisältöön ovat mahdollisia. 

Perioperatiivisiin opintoihin kuuluu olennaisena osana kliinisten taitojen opiskelu. Kliinisiä taitoja opiskellaan ohjattuna orientoivan harjoittelun tunneilla, jonka jälkeen osaamista laajennetaan simulaatioiden avulla. Simulaatio- oppiminen on yksi aktiivisen oppimisen menetelmä, jossa simuloidaan todellisuutta vastaavaa potilaan kokonaishoitotilannetta (case). Simulaatioilla opitaan yhtäaikaa sekä teknisiä eli hoitamisen ja ei- teknisiä eli ryhmässä toimimisen taitoja. Perioperatiivisen sairaanhoitajan vahva ammattitaito edellyttää sekä teknisten että ei- teknisten taitojen osaamista ja yhtäaikaista hallintaa.

Tampereen yliopiston lääketieteen yksikkö ja TAMK sekä PSHP ottivat elokuussa 2016 käyttöön yhteisen kliinisten taitojen oppimisympäristön. Taitokeskus on varustettu kliinisten taitojen oppimistiloilla sekä korkean teknologian simulaatiotiloilla potilassimulaattoreiden avulla tapahtuvaan moniammatillisten ryhmien harjoittamiseen ja arviointiin. Opiskelijan käytössä ovat vaativan taito- oppimisen tarvitsemat tila-, laite-, henkilöstö- ja osaamisresurssit.

Koulutus vastaa TAMKin hoitotyön koulutusohjelman perioperatiivisen hoitotyön vaihtoehtoisia ammattiopintoja teoriaopintojen ja orientoivan koululla tapahtuvan harjoittelun osalta:

 • Erilaisten leikkauspotilaiden hoidossa käytettävien anestesia – ja leikkausmenetelmien teoreettiset perusteet
 • Anestesiologian ja kirurgian merkitys anestesiahoitotyössä
 • Elektiivisten ja päivystyspotilaiden leikkaus- ja anestesiahoitotyön erityispiirteet ja niistä aiheutuvat haasteet potilaan hoidolle
 • Aseptisen toiminnan perusteet potilaan hoidossa
 • Perioperatiivisen sairaanhoitajan vastuu leikkauspotilaan hoitotyössä
 • Oman osaamisen vastuullinen teoreettinen kehittäminen
 • Kollegiaalinen toiminta leikkaustyöryhmän jäsenenä
 • Perioperatiivisen sairaanhoitajan toiminta potilaan pre- , intra- ja postoperatiivisessa hoidossa
 • Koulutus ei sisällä harjoittelujaksoja sairaalassa. Perioperatiiviseen hoitotyöhön hakeutumista koulutusaikana suositellaan, jotta palkallisen työn kautta mahdollistuu se osaaminen, joka tutkintoon johtavassa koulutuksessa saavutetaan käytännön harjoittelun jaksoilla.

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu terveysalan opistoasteen tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, ensihoitajille ja kätilöille.

Ilmoittaudu mukaan koulutukseen sähköisen lomakkeen kautta.

Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen voi kysellä vapaita paikkoja.

Koulutuksen aikataulu

Koulutuksen aloitus ja orientaatio opintoihin on tiistaina 11.1 klo 16.00-17.30.

Teoriaopetus torstaisin:

13.1.
20.1.
27.1.
3.2.
10.2.
17.2.
24.2.

Orientoivat harjoitukset ja simulaatiot tarkentuvat myöhemmin kunkin ryhmä mukaan.

Ota yhteyttä

Lisää hoitotyön täydennyskoulutuksia: