Hyppää pääsisältöön

Näytteenotto ja haasteet purkutyömaiden ja happamien sulfaattimaiden näytteenotossa.

Tampereen ammattikorkeakoulu

Haasteet purkutyömaiden ja happamien sulfaattimaiden näytteenotossa.

Uusien menetelmien avulla voidaan tunnistaa happamat sulfaattimaat huomattavasti nopeammin jo maastossa. Nopea tunnistaminen ja luotettavampi riskinarviointi auttavat vähentämään happamista valumavesistä johtuvia haittoja ympäristölle ja rakenteille.