Täydennyskoulutus

Johtamisviestintä

Taitoja viestintään, vuorovaikutukseen sekä neuvottelemiseen

Johtamistyössä tarvitaan vahvoja taitoja viestintään, vuorovaikutukseen sekä neuvottelemiseen. Yritysten menestyksen kannalta on ratkaisevaa, kuinka johtajat onnistuvat välittämään strategiset viestit niin sisäisille kuin ulkoisillekin kohderyhmille. Some-aikakauden uudet viestintävälineet tarjoavat erilaisia mahdollisuuksia – ja myös haastavat johtajia viestimään uusilla tavoilla.

Koulutus tarjoaa eväitä:

  • Johtamisviestinnän pohtimiseen uusista näkökulmista
  • Oman viestijäkuvan rakentamiseen ja vahvistamiseen
  • Tarkoituksenmukaisten viestintävälineiden valitsemiseen vaikuttavuuden takaamiseksi
  • Neuvottelutaitojensa kehittämiseen
  • Esiintymistaitoon käytännön harjoitteiden avulla
  • Kriisiviestinnän hallintaan

Ohjelma koostuu neljästä koulutuspäivästä, case-materiaaleista ja välitehtävistä.


Tämä koulutus soveltuu EMBA Tampere- valinnaisiin opintoihin. EMBA Tampere -tuoteperheen johtamisohjelmat tarjoavat aktiivisen ja monialaisen oppimisympäristön johtajana kehittymiseen ja organisaation johtamiseen. Tutustu koko valinnaisten opintojen tarjontaan sekä EMBA-ohjelmiin.