Hyppää pääsisältöön
Nainen kukkivan puun edessä

Suorita kesken jäänyt tutkinto valmiiksi TAMKissa

Jäivätkö opintosi kesken? Voit hakea TAMKin Tutkinto valmiiksi -erillishaussa, jos haluat suorittaa kesken jääneen korkeakoulututkinnon. Voit olla suorittanut opintojasi joko TAMKissa tai jossain toisessa suomalaisessa korkeakoulussa. Opiskeluoikeutesi alkaa välittömästi sen jälkeen, kun hakemuksesi on hyväksytty, joten voit aloittaa opintosi heti.

Kuka voi hakea?

Voit hakea määräaikaista opiskeluoikeutta opintojesi loppuun saattamiseksi, jos:

 • tutkintosi on jäänyt kesken missä tahansa suomalaisessa korkeakoulussa.
 • olet eronnut suomalaisesta korkeakoulusta tai opiskeluoikeutesi on päättynyt.
 • sinulle ei ole myönnetty mitään muuta opiskeluoikeutta, esim. lisäaikaa opintoihisi.

Tutkinnostasi voi puuttua opintoja hakuhetkellä seuraavasti tutkinnon laajuudesta riippumatta:

 • AMK-tutkinnot: enintään 60 opintopistettä
 • YAMK-tutkinnot: enintään 30 opintopistettä

Voit hakea määräaikaista opiskeluoikeutta samaan tai vastaavaan AMK- tai YAMK-tutkinto-ohjelmaan, jossa sinulla on ollut aiemmin opiskeluoikeus suomalaisessa korkeakoulussa, ja jos sinulla ei ole voimassa olevaa opiskeluoikeutta hakemaasi tutkintoon missään ammattikorkeakoulussa. Valmis korkeakoulututkinto ei anna sinulle hakukelpoisuutta.

Jos haluat tehdä ammatillisen opettajakorkeakoulun opinnot päätökseen, et voi hakea Tutkinto valmiiksi -erillishaun kautta. Lue opiskelijan oppaasta, kuinka voit suorittaa loppuun kesken jääneen opettajankoulutuksen.

Koulutusalat

TAMKissa voit suorittaa tutkintosi valmiiksi niissä tutkinnoissa, joissa TAMKilla on tutkinnonanto-oikeus. Opiskeluoikeus koskee vain suomenkielisiä koulutuksia. Poikkeuksena ovat muuntokoulutukset, muiden AMKien kanssa yhteistyössä järjestettävät sosiaali- ja terveysalan koulutukset, suuhygienistin koulutus, verkostoissa oppimisen ja osaamisen tutkinto-ohjelma, muusikon (AMK) tutkinto-ohjelman esittävän ja luovan säveltaiteen koulutus sekä sarjamuotoisen tv-käsikirjoittamisen ylempi koulutus, jotka eivät kuulu Tutkinto valmiiksi -erillishaun piiriin.
 

Tutustu suomenkielisiin AMK-tutkintoihin:

Johtaminen, hallinto ja talous

Kulttuuri ja kielet

Rakentaminen

Tekniikka ja luonnontieteet

Terveys ja hyvinvointi

Tietojenkäsittely ja teknologia


Tutustu suomenkielisiin YAMK-tutkintoihin:

Johtaminen, hallinto ja talous

Kulttuuri ja kielet

Rakentaminen

Tekniikka ja luonnontieteet

Terveys ja hyvinvointi

Tietojenkäsittely ja teknologia

 

Voit ottaa yhteyttä TAMKin opinto-ohjaajiin jo ennen kuin haet, jotta voit suunnitella opintojesi suorittamista loppuun.

Vaikka TAMKissa ei tarjottaisi juuri sitä tutkinto-ohjelmaa, jonka haluat suorittaa loppuun, voimme selvittää, onko tutkinnon loppuun saattaminen silti mahdollista. Tutkinnon voi TAMKissa suorittaa vain niissä tutkintonimikkeissä, joihin TAMKissa on tutkinnonanto-oikeus. Tutkintonimikkeet löydät koulutuslistauksesta yllä olevien linkkien kautta. Ota yhteyttä oman alasi opinto-ohjaajaan!

Aikataulu

Kevään 2024 hakuaika on 21.2.-30.4.2024.

 • Hakemuksen tulee sisältää kaikki vaaditut liitteet, kun hakemus lähetetään. Mikäli hakemuksen liitteet ovat puutteelliset, hakemus hylätään.
 • Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan pääsääntöisesti viimeistään 30 vuorokauden kuluessa hakemuksen lähettämisestä. Jos tulet valituksi, opiskelupaikan vastaanotto ja läsnäoloilmoittautuminen ovat automaattisia.

Syksyn 2024 hakuaika ilmoitetaan myöhemmin.

Opiskeluoikeusaika

 • AMK-tutkinnon opiskeluoikeusaika on enintään kolme lukukautta. 
 • YAMK-tutkinnon opiskeluoikeusaika on enintään kaksi lukukautta. 

Opiskeluoikeusaika alkaa kulumaan välittömästi hakemuksen hyväksymisen jälkeen riippumatta siitä, milloin aloitat opintosi. 

Näin haet

Valintaperusteet

Voidaksesi saada aiempien opintojen perusteella myönnettävän opiskeluoikeuden Tampereen ammattikorkeakouluun tulee seuraavien valintaperusteiden täyttyä:
 

 1. Jatkat suomalaisessa korkeakoulussa aloittamaasi tutkintoa samassa tai vastaavassa tutkinto-ohjelmassa tarkoituksenasi suorittaa tutkinto loppuun.
   
 2. Sinulla ei ole voimassa olevaa opiskeluoikeutta missään ammattikorkeakoulussa hakemaasi tutkintoon. Voimassa olevat opiskeluoikeutesi voidaan tarkistaa kansallisesta suoritusrekisteristä.
   
 3. Olet menettänyt opiskeluoikeutesi jostakin seuraavasta syystä:
  • olet eronnut tutkinto-ohjelmasta
  • opiskeluoikeusaikasi on päättynyt
  • sinut on kirjattu eronneeksi, koska olet laiminlyönyt ilmoittautumisen ja opiskeluoikeusaikasi on päättynyt.
    
 4. Tutkinnostasi puuttuvia opintoja on hakuhetkellä seuraavasti
  • AMK-tutkinnon laajuus 210 op: olet suorittanut vähintään 150 opintopistettä hakukohteeseen soveltuvia suoritettuja korkeakouluopintoja
  • AMK-tutkinnon laajuus 240 op: olet suorittanut vähintään 180 opintopistettä hakukohteeseen soveltuvia suoritettuja korkeakouluopintoja
  • AMK-tutkinnon laajuus 270 op: olet suorittanut vähintään 210 opintopistettä hakukohteeseen soveltuvia suoritettuja korkeakouluopintoja
  • YAMK-tutkinnon laajuus 60 tai 90 op, sinulta puuttuu enintään 30 opintopistettä hakukohteeseen soveltuvista korkeakouluopinnoista.

   Valmiin korkeakoulututkinnon opintoja ei huomioida tämän haun opintopistevaatimukseen.

   Oletko suorittanut liian vähän opintoja, jotta olisit hakukelpoinen Tutkinto valmiiksi -erillishaussa? Voit suorittaa puuttuvat opinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa ja hakea sitten uudelleen.
    
 5. Olet toimittanut valinnan perusteena olevat liitteet määräaikana (Katso kohta Liitteet).
   
 6. Suoriudut hyväksytysti mahdollisesta haastattelusta ja/tai valintatehtävästä (portfolio/substanssinäyte).
   
 7. Hakukohteesi tutkinto-ohjelman voimassa olevat opetussuunnitelmat mahdollistavat opiskelijan ottamisen tutkinto-ohjelmaan ja tutkinto-ohjelmassa on tilaa.
   
 8. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa on terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyviä vaatimuksia. Hakijoilta kysytään hakulomakkeessa terveydellisiä tekijöitä, jotka saattavat olla esteenä opinnoille. Lisäksi opiskelijavalinnan esteenä voi olla aiempi päätös opiskeluoikeuden peruuttamisesta. Hakijoilta kysytään hakulomakkeessa aiemmasta opiskeluoikeuden peruutuksesta terveydentilan tai muiden henkilöiden turvallisuuden vaarantamisen vuoksi. (L 932/2014 § 26 ja L537/2017 § 26.) SORA- lainsäädäntöön liittyvät asiat löytyvät ammattikorkeakouluun.fi-verkkosivustolta.
   
 9. Sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa sekä Musiikkipedagogi (AMK) koulutuksessa opiskelijan tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä esittää rikostaustaote, jos opiskelijalle annetaan opinnoissa tai opintoihin kuuluvassa harjoittelussa ja/tai auskultoinnissa tehtäviä, jotka edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.
   
 10. Muusikko (AMK), musiikkiteatteri -koulutukseen voivat hakea vain kyseisessä tutkinto-ohjelmassa aiemmin TAMKissa opiskelleet.

Hakeminen

Hakeminen tapahtuu Opintopolun kautta. Hakulomakkeen pääset täyttämään tämän linkin kautta ke 21.2. klo 8.00 alkaen.

Hakemuksen liitteet

Kaikkien liitteiden tulee olla ladattuna hakulomakkeelle samalla kun hakulomakkeen lähettää. Ilman vaadittuja liitteitä lähetettyä hakemusta ei voida käsitellä.

Vaaditut liitteet ovat:

1. Korkeakoulun opiskelutodistus tai erotodistus

Liitä hakemukseen korkeakoulun allekirjoittama opiskelutodistus, josta eroajankohta ilmenee tai erotodistus. Myös sähköisesti allekirjoitettu opiskelu- tai erotodistus hyväksytään. Jos olet opiskellut aiemmin TAMKissa, saat opiskelutodistuksen tai erotodistuksen pyydettyä Palvelupisteeltämme (palvelupiste.tamk [at] tuni.fi). 

2. Todistukset aiemmista korkeakouluopinnoista

Liitä hakemukseen korkeakoulun allekirjoittama opintosuoritusote. Myös sähköisesti allekirjoitettu opintosuoritusote hyväksytään. Mikäli mahdollista, liitä mukaan myös englanninkielinen opintosuoritusote. Jos olet suorittanut opintoja myös avoimessa ammattikorkeakoulussa, liitä opintosuoritusote myös näistä opinnoista. Jos olet opiskellut aiemmin TAMKissa, niin saat opintosuoritusotteen pyydettyä Palvelupisteeltämme (palvelupiste.tamk [at] tuni.fi). 

3. Suunnitelma opintojen loppuun saattamiseksi

Liitä hakemukseen vapaamuotoinen suunnitelma opintosi loppuun saattamiseksi aikatauluineen. Suunnitelmassasi kirkastat omaa ajatustasi ja sitoutumistasi suorittaa tutkinnostasi puuttuvat opinnot. Tekstin laajuus on korkeintaan kaksi (2) A4-sivua. Voit tehdä suunnitelman pohtimalla näitä kysymyksiä:

 • Miksi haluat suorittaa opintosi loppuun juuri nyt?
 • Millä aikataululla suorittaisit opintosi loppuun? Laadi alustava aikataulu.
 • Mitä opintoja tutkinnostasi puuttuu? 
 • Kuinka sovitat yhteen opinnot, työn ja henkilökohtaisen elämäsi?
 • Onko sinulla opinnäytetyön aihe valmiina? Onko työssäsi kehittämiskohteita, joita voisit hyödyntää opinnäytetyössäsi? Laadi alustava opinnäytetyösuunnitelma. Opinnäytetyöllä on aina jokin tutkiva tai kehittävä tavoite, esimerkiksi työpaikan uuden henkilökunnan perehdyttämiskäytäntöjen kehittäminen. Opinnäytetyön tarkoitus on kuvata tavoitteen saavuttamista varten tehtäviä konkreettisia toimia.

4. Valintatehtävä.

Liitä hakemukseen laatimasi valintatehtävä (portfolio/substanssinäyte), mikäli hakemaasi tutkintoon sitä pyydetään.

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalintaan vaikuttavat seuraavat perusteet: 

 • Kyseisessä tutkinto-ohjelmassa on vapaita opiskelupaikkoja.
 • Suoritetut opinnot voidaan lukea hyväksi TAMKin opetussuunnitelman mukaisesti.
 • Hakijalla tulee olla riittävä kielitaito opetuskielessä.
 • Hakijan tulee palauttaa suunnitelma opintojen loppuun saattamiseksi.
 • Hakijan tulee suoriutua mahdollisesta valintatehtävästä.
 • Hakukelpoiset hakijat haastatellaan tarvittaessa.

Opiskeluoikeusaikaa myönnetään korkeintaan 3 lukukautta AMK-tutkintoon ja 2 lukukautta YAMK-tutkintoon. Opiskeluoikeus alkaa heti opiskelijavalinnan tulosten julkaisun jälkeen. Kun tulet valituksi, et voi perua opiskelupaikkaasi, ja sinusta tulee automaattisesti läsnä oleva opiskelija. Sinulla ei ole poissaolo-oikeutta opiskeluoikeusaikana.

Ammattikorkeakoulu voi purkaa opiskelijavalinnan seuraavista syistä:

 • Hakija on antanut suorituksistaan tai arvosanoistaan virheellisiä tietoja.

Sosiaali- ja terveysalalla opiskelijavalinta voidaan purkaa myös seuraavista syistä:

 • Hakijaa ei voida pitää sosiaali- ja terveysalan koulutukseen terveydentilaltaan sopivana.
 • Hakija on jättänyt kertomatta terveydentilaansa liittyviä asioita.
 • Hakija on salannut aiemman opiskeluoikeuden peruuttamisen.

Hakemuksen hylkäämisen syyt:

 1. Opintojen etenemiseen soveltuvassa ryhmässä ei ole vapaita opiskelupaikkoja.
 2. Suoritetut opinnot eivät vastaa riittävässä määrin kyseisen tutkinto-ohjelman tutkintotavoitteita ja niitä ei voida hyväksilukea TAMKissa.
 3. Hakijalla ei ole riittävästi suoritettuja opintoja.
 4. Hakijan kielitaito opetuskielessä ei ole riittävä.
 5. Valintatehtävä on hylätty.
 6. Hakemuksella ei ole vaadittuja liitteitä.

Tulosten julkaisu ja oikaisumenettely

Valinnan tulokset

Tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa 30 vuorokauden kuluessa hakemuksen lähettämisestä. Voit tarkistaa tilanteesi kirjautumalla palveluun esimerkiksi verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella. Kaikille hakijoille lähetetään myös sähköinen tuloskirje. Jos tulet valituksi, opiskelupaikan vastaanotto ja läsnäoloilmoittautuminen ovat automaattisia.

Kun saat opiskelupaikan

 • saat tiedon paikasta sähköpostitse siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka olet ilmoittanut hakulomakkeella.
 • löydät omat valintatietosi myös Oma Opintopolusta.

Jos et tule valituksi, niin saat myös siitä tiedon sähköpostitse.
 

Varasijavalinta

Tässä haussa ei ole käytössä varasijavalintaa.
 

Opiskelijavalinnan tulosten oikaisu

Jos opiskelijavalinnassa ja valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, voit vaatia siihen kirjallisesti oikaisua. Tee kirjallinen oikaisupyyntö TAMKin tutkintolautakunnalle 14 vuorokauden kuluessa opiskelijavalinnan tuloksen julkistamisesta. Lisätietoja tulosten julkaisusta ja oikaisumenettelystä.

Muuta huomioitavaa

YTHS:n terveydenhoitomaksu

AMK- tai YAMK-tutkintoa suorittava opiskelija on oikeutettu Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluihin.

Kun olet vastaanottanut sinulle myönnetyn opiskelupaikan, sinun tulee maksaa YTHS:n maksu. Maksusta ei lähetetä laskua, vaan maksu pitää maksaa oma-aloitteisesti.

Näin maksat korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun (Kela)

Tutustu YTHS:n palveluihin

Lisätiedot

Jos sinulla on kysyttävää hakemisesta, ota rohkeasti yhteyttä hakijapalveluihimme:

Ota yhteyttä hakijapalveluihin

Jos sinulla on kysyttävää esimerkiksi opinnoista ja opintojen hyväksiluvusta, ota yhteyttä TAMKin Palvelupisteeseen:

palvelupiste.tamk [at] tuni.fi (Ota yhteyttä Palvelupisteeseen)

Suorita puuttuvat opinnot avoimessa AMKissa

Oletko suorittanut liian vähän opintoja, jotta olisit hakukelpoinen Tutkinto valmiiksi -erillishaussa? Voit ensin suorittaa puuttuvat opinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa ja hakea sen jälkeen Tutkinto valmiiksi -erillishaun kautta. Avoimen AMKin opintosuoritusten tulee olla näkyvissä opintosuoritusrekisterissä ennen hakemista, jotta voit liittää niistä todistuksen hakemukseesi.