Hyppää pääsisältöön

TAMKin opiskelijavalinnan oikaisumenettely

Jos opiskelijavalinnassa ja valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, voit vaatia siihen kirjallisesti oikaisua.

Ole aina ensin yhteydessä TAMKin hakijapalveluihin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen hakijapalvelut.tamk [at] tuni.fi (hakijapalvelut[dot]tamk[at]tuni[dot]fi) mahdollisen virheen itseoikaisua varten. Ellei asia selviä ja opiskelijavalinnassa, kokeesi arvostelussa tai valintaperusteiden soveltamisessa on edelleen mielestäsi tapahtunut virhe, voit vaatia siihen kirjallisesti oikaisua virallisen oikaisumenettelyn kautta.

Näin teet oikaisuvaatimuksen

Kirjallinen oikaisuvaatimus on jätettävä 14 päivän kuluessa valinnan tulosten ilmoitetusta julkaisupäivästä lukien. Oikaisuvaatimus on allekirjoitettava, osoitettava TAMKin tutkintolautakunnalle ja toimitettava määräpäivään klo 15.00 mennessä ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen tamk [at] tuni.fi (tamk[at]tuni[dot]fi). Postitse toimitettavat oikaisut tulee postittaa osoitteella Tampereen ammattikorkeakoulu, Tutkintolautakunta, 33520 Tampere. Sekä sähköisesti että postitse toimitettavien oikaisuvaatimusten on oltava perillä TAMKissa määräaikaan mennessä.

Oikaisuvaatimus on yksilöitävä ja perusteltava. Sen tulee sisältää

  • henkilö- ja yhteystiedot
  • hakukohde, jonka valinnan tulosta oikaisupyyntö koskee
  • mitä valintakokeen tehtävää oikaisupyyntö koskee (jos käytössä valintakoe)
  • vaatimuksen sisältö ja peruste, jolla muutosta haetaan

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua pyytävä mahdollisesti haluaa vedota. Katso mahdolliset tarkemmat tiedot kunkin hakukohteen valintaperusteista.