TAOK
Ammatillinen opettajankoulutus

Ammatillinen erityisopettajankoulutus

Osaamista erityistä tukea tarvitsevien ohjaukseen

Oletko kiinnostunut erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja aikuisten ohjaamisesta sekä opettamisesta? Ammatillinen erityisopettajankoulutus antaa sinulle taitoja ja osaamista näiden ryhmien oppimisen ohjaukseen.

Koulutus on jatkokoulutusta ja suunnattu ammatillisille opettajille, jotka tarvitsevat taitoja erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja aikuisten parissa toimimiseen. Koulutuksessa laajennat pedagogista näkemystäsi ja saat uusia työkaluja erityistä tukea tarvitsevien kanssa toimimiseen. Työskentelet jo koulutuksen aikana erilaisissa oppimis- ja toimintaympäristöissä sekä moniammatillisissa verkostoissa.

Ammatillisessa erityisopettajankoulutuksessa sovelletaan tutkimukseen perustuvia osallistavan pedagogiikan toimintatapoja, ja opiskelu noudattaa tutkivan oppimisen periaatteita. Koulutus antaa pätevyyden toimia erityisopetuksen tehtävissä ammatillisessa koulutuksessa. Se soveltuu hyvin myös kolmannen sektorin toimijoille sekä opettajille, jotka haluavat saada uutta näkemystä ja työkaluja omaan opetustyöhönsä.

Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä. Opintojen kesto on keskimäärin 1,5 vuotta, ja se määräytyy henkilökohtaisen oppimissuunnitelman mukaan.

Opintojen laajuus

60 op

Kampus

TAMK pääkampus

Kaupunki

Haku alkaa

Hae viimeistään

Kuvaus

Erityisopettaja työskentelee alansa asiantuntijana ja kehittäjänä oppilaitosten monipuolisissa oppimis- ja toimintaympäristöissä sekä verkostoissa alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

 

Sisältö

Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen tavoitteena on vahvistaa ja lisätä opettajan osaamista toimia erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan kanssa moniammatillisissa verkostoissa.

Vuoden 2018 opetussuunnitelman mukaisesti koulutus koostuu seuraavista osaamiskokonaisuuksista:

 • Ammatillinen erityispedagoginen osaaminen
 • Kehittämis- ja vaikuttamisosaaminen
 • Ohjaus- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Verkosto-osaaminen
 • Ammatillista erityisopettajuutta syventävä tai laajentava osaaminen.

Voit opiskella monimuotoisesti työn ohessa. Lähiohjauspäivät ovat Tampereella noin kerran kuukaudessa (2 pv/kk).

Koulutus sisältää

 • lähiohjauspäiviä
 • tiimi- ja verkkotyöskentelyä
 • yksilöllistä ohjausta
 • harjoittelua erilaisissa toiminta- ja oppimisympäristöissä
 • toimintaa eri organisaatioissa ja verkostoissa.

Tutustu opetussuunnitelmaan.

Osa koulutuksesta toteutetaan yhdessä ammatillisen opinto-ohjaajankoulutuksen kanssa.

Ohjelma

Erityisopettajankoulutuksen opinnot alkavat 21. - 22.8. 2019.

Lisätietoa

Lisätietoja:

Lehtori Minna Seppälä
minna.seppala(at)tamk.fi

p. 040 635 1582

Hakuasiat: taok(at)tamk.fi p. 03 245 2054
 

Näin haet

Hakuaika

Seuraava hakuaika ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen on 8.–29.1.2019.

Koulutukseen haetaan hakuaikana opintopolku.fi-sivustolta löytyvällä hakulomakkeella. Jos et pysty hakemaan sähköisellä lomakkeella, ota yhteyttä opettajakorkeakouluun.

Hakukelpoisuus

Voit hakea ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen, jos sinulla on ammatillisen koulutuksen ammatillisten tai yhteisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus (A 986/1998, 13. §, 13. a §, 13. b §, 14. §, 29. §) ja vähintään 6 kuukauden päätoiminen opetus- tai ohjauskokemus ammatillisesta oppilaitoksesta tai ammattikorkeakoulusta.

Kaikilla hakijoilla tulee olla aikaisemmin suoritettu opettajankoulutus.

Ammatillisten tutkinnon osien opettajalla tulee olla vähintään kolmen vuoden (joissakin tapauksissa viiden vuoden) työkokemus opetustehtävää vastaavalta alalta. Tarvittaessa työkokemus tarkistetaan pyytämällä työtodistukset.

Vähintään 6 kuukauden päätoimista opetus- tai ohjauskokemusta ammatillisesta oppilaitoksesta tai ammattikorkeakoulusta edellytetään, koska koulutus on tarkoitettu pääasiassa ammatillisen koulutuksen parissa työskenteleville opettajille.

Erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus

(A 986/1998, 16 §, 1 mom.)

Erityistä tukea ja vaativaa erityistä tukea on kelpoinen antamaan henkilö, jolla on tässä asetuksessa säädetty ammatillisten tai yhteisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus ja vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset ammatillisen koulutuksen erityisopettajan opinnot tai yliopistojen tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) 19 §:n 1 momentin 3 kohdassa säädetyt erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot.

Lisätietoa hakemisesta

taok@tamk.fi
p. 03 2452 054

Hakuinfo netissä:

 • tiistaina 15.1.2019 klo 17–18 

Info pidetään osoitteessa https://connect.funet.fi/tamk-taok, yhteys avataan noin 15 minuuttia ennen infon alkua.

Usein kysytyt kysymykset

K: Voinko tulla valituksi, jos en ole toiminut erityisopettajana? 
V: Kyllä voit. Erityisopetuksen kokemuksesta saa pisteitä, joka on kuitenkin vain osa pisteytyksestä.

K: Voinko tulla valituksi, jos toimin erityisopettajana peruskoulussa? 
V: Kyllä, jos sinulla on myös päätoimista opetus- tai ohjauskokemusta ammatillisesta oppilaitoksesta tai ammattikorkeakoulusta vähintään 6 kuukautta.

K: Suomi ei ole äidinkieleni? Voinko silti hakea erityisopettajankoulutukseen? 
V: Voit hakea erityisopettajankoulutukseen, vaikka äidinkielesi olisi jokin muu kieli kuin suomi. Suomen kielen taitosi täytyy kuitenkin olla riittävä, jotta pystyt opiskelemaan suomen kielellä.

K: Olen suorittanut verkko-opetukseen, työssäoppimisen ohjaamiseen ja näyttöihin liittyvää täydennyskoulutusta, saanko erityisopetuksen täydennyskoulutuspisteitä? 
V: Et valitettavasti saa. Kyseisten koulutusten katsotaan olevan opettajien yleistä pedagogista täydennyskoulutusta eikä niitä pisteytetä erityisopetukseen liittyvänä täydennyskoulutuksena.

K: Miksi en saa pisteitä tutkinnostani? 
V: Tutkintoasi kysytään taustatietona, jolla ei ole merkitystä pisteytyksen kannalta. Tutkinnolla on merkitystä tarkistettaessa kelpoisuuttasi toimia ammatillisen oppilaitoksen opettajana. 

K: Minut valittiin toissijaisen hakutoiveeni opettajakorkeakouluun, voinko kuitenkin jäädä odottamaan peruutuspaikkaa ensisijaisen hakutoiveeni opettajakorkeakoulusta?
V: Et valitettavasti. Varasijalta voidaan valita vain hakija, joka ei saanut opiskelupaikkaa kummastakaan opettajakorkeakoulusta.

K: En saanut opiskelupaikkaa. Täytyykö minun itse ottaa yhteyttä ja kysellä peruutuspaikkaa opettajakorkeakoulusta
V: Ei tarvitse. Opettajakorkeakoulu ottaa yhteyttä pistejärjestyksessä seuraavaan hakijaan, jos opiskelupaikka vapautuu.

K: Paljonko koulutus maksaa?
V: Koulutus on valtion rahoittamaa, eli se on opiskelijalle maksutonta. Opiskelija vastaa itse mahdollisista matka-, ruoka- ja oppimateriaalikustannuksistaan.

Valinta

Vuoden 2019 opiskelijavalinnat on tehty

Ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen valittiin 15 uutta opiskelijaa. Alin opiskelupaikkaan oikeuttava pistemäärä oli 11, tekniikan ja liikenteen kiintiössä 10. Osa 11 pistettä saaneista pääsi koulutukseen, osa jäi tasapistepainotusten perusteella varasijalle. Valintojen tuloksista on ilmoitettu sähköpostilla kaikille hakijoille.

Ohjeita uusille opiskelijoille

Valintamenettely

Ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen valitaan 15 uutta opiskelijaa.

Valintamenettely on samanlainen kaikissa opettajakorkeakouluissa. Valinta toteutetaan hakulomakkeen perusteella. Ensin tarkistetaan hakijoiden hakukelpoisuus, ja sen jälkeen pisteytetään hakukelpoisten hakemukset. Valintakoetta ei ole.

Valintaperusteet lyhyesti.

Löydät tarkemmat valintaperusteet Opintopolusta

Alin opiskelupaikkaan oikeuttava pistemäärä vuonna 2018 oli 10. Valintaperusteiden muutoksista johtuen aiempien vuosien pisteet eivät enää ole vertailukelpoisia.

Opiskelumuoto

Monimuotoinen opiskelu Tampereella

 • Koulutusohjelma on suunniteltu 1,5-vuotiseksi, ja se toteutetaan monimuotoisesti työn ohessa Tampereella. Opintojen kesto määräytyy opiskelijan aiemman osaamisen ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan.
 • Koulutus alkaa 21.–22.8.2019.
 • Lähiohjauspäivät ovat noin kerran kuukaudessa (2 pv/jakso). Lähipäivien lisäksi opintoihin kuuluu itsenäistä opiskelua, pienryhmä- ja verkkotyöskentelyä sekä osaamisen hankkimista erilaisissa toimintaympäristöissä.
 • Osa koulutuksesta toteutetaan yhdessä ammatillisen opinto-ohjaajankoulutuksen kanssa.

Aikataulu

Hakuaika on 8.–29.1.2019. Se päättyy 29.1. klo 15.00. Hakulomake on hakuaikana osoitteessa www.opintopolku.fi.

Opiskelijavalinnat julkistetaan aikaisintaan 21.3.2019 Oma Opintopolku -palvelussa.

Opiskelupaikka on otettava vastaan 4.4.2019 klo 15:een mennessä.