Hyppää pääsisältöön

Tiina Kujala

yliopistonlehtori, Yksikön päällikkö 1.8.2021 lähtien

Oma esittely

Toimin 1.8.2021 alkaen Kasvatustieteiden yksikön päällikön tehtävässä.

Työtehtävät

Tutkimus, opetus, ohjaaminen, projektit, työyhteisötehtävät

Merkittävimmät julkaisut

Säily, L., Huttunen, R., Heikkinen, H., L., T., Kiilakoski, T. & Kujala, T. (2020). Designing education democratically through deliberative crowdsourcing: the case of the Finnish curriculum for basic education. Journal of Curriculum Studies. Published online: 21 Dec 2020. DOI: 10.1080/00220272.2020.1857846

Autio T., Hakala L. & Kujala T. (toim.) (2019). Siirtymiä ja ajan merkkejä koulutuksessa : Opetussuunnitelmatutkimuksen näkökulmia. Tampere: Tampere University Press.

Kujala T. & Marttila M. (2018). ”Aika ikään kuin pysähtyy” : opiskelijoiden kehollisia kokemuksia. Liikunta & Tiede 55 (2-3), 88-93.

Hakala L. & Kujala T. (2017). Analyzing curricula documents : A model for understanding and cultivating school subjects, and one's subjectivity. Teoksessa T. Itkonen & F. Dervin (toim.) Silent partners in multicultural education. Charlotte, NC: Information Age Publishing, 29-48. 

Autio T., Hakala L. & Kujala T. (toim.) (2017). Opetussuunnitelmatutkimus : keskustelunavauksia suomalaiseen kouluun ja opettajankoulutukseen. Tampere: Tampere University Press. 

Hakala L. & Kujala T. (2015). The Ethos of Sport as a Silent Partner in PE Curricula. World Studies in Education 16 (2), 69-80.