Hyppää pääsisältöön

Tiina Kujala

yliopistonlehtori, Yksikön päällikkö 1.8.2021 lähtien
Tampereen yliopisto
Sähköpostiosoitetiina.kujala [at] tuni.fi
puhelinnumero+358401904174
Keskustakampus

Oma esittely

Toimin 1.8.2021 alkaen Kasvatustieteiden yksikön päällikön tehtävässä.

Työtehtävät

Tutkimus, opetus, ohjaaminen, projektit, työyhteisötehtävät

Merkittävimmät julkaisut

Säily, L., Huttunen, R., Heikkinen, H., L., T., Kiilakoski, T. & Kujala, T. (2020). Designing education democratically through deliberative crowdsourcing: the case of the Finnish curriculum for basic education. Journal of Curriculum Studies. Published online: 21 Dec 2020. DOI: 10.1080/00220272.2020.1857846

Autio T., Hakala L. & Kujala T. (toim.) (2019). Siirtymiä ja ajan merkkejä koulutuksessa : Opetussuunnitelmatutkimuksen näkökulmia. Tampere: Tampere University Press.

Kujala T. & Marttila M. (2018). ”Aika ikään kuin pysähtyy” : opiskelijoiden kehollisia kokemuksia. Liikunta & Tiede 55 (2-3), 88-93.

Hakala L. & Kujala T. (2017). Analyzing curricula documents : A model for understanding and cultivating school subjects, and one's subjectivity. Teoksessa T. Itkonen & F. Dervin (toim.) Silent partners in multicultural education. Charlotte, NC: Information Age Publishing, 29-48. 

Autio T., Hakala L. & Kujala T. (toim.) (2017). Opetussuunnitelmatutkimus : keskustelunavauksia suomalaiseen kouluun ja opettajankoulutukseen. Tampere: Tampere University Press. 

Hakala L. & Kujala T. (2015). The Ethos of Sport as a Silent Partner in PE Curricula. World Studies in Education 16 (2), 69-80.