Hyppää pääsisältöön

Tarja Seppä

vierailija, tutkimus
Tampereen yliopisto
Sähköpostiosoitetarja.seppa [at] tuni.fi

Oma esittely

Tarja Seppä

Vieraileva tutkija (kansainvälinen politiikka, julkisoikeus), YTT

Työtehtävät

Opetusala, tutkimusintressit

Kansainväliset suhteet, rauhan- ja konfliktitntukimus, ihmisoikeudet, oikeus ja politiikka  

Osaamisalueiden kuvaus

Erityisesti YK-tematiikka, ihmisoikeudet ja suojeluvastuun problematiikka, konfliktit ja konfliktinratkaisu.

Yliopistopedagogiset intressit ja kehittämistyö

Tutkimuskohteet

YK, rauhan- ja konfliktintutkimus, ihmisoikeudet, siviilien suojelu, humanitaarinen oikeus, suojeluvastuun probelmatiikka

Tematiikasta

 Seppä, Tarja (2009), Englantilainen koulukunta ja Darfur:humanitaarisen intervention ja suojeluvastuun problematiikasta. Teoksessa: Harle, Vilho (toim.), Näkökulmia kansanvälisen politiikan tutkimukseen. Studia Politica Tamperensis 18. Tampere:KopioNiini Finland Oy, 59-92.

Seppä, Tarja (2011), ”Humanising security: Responsibility to Protect”. Teoksessa: Lappalainen, Pertti & Tarja Seppä & Suvi Soininen (toim.), Muutosten aikoja. Juhlakirja Tapani Turkalle. Jyväskylän yliopisto. e-kirja, 130-145.

Seppä, Tarja (2011), ”YK:n turvallisuusneuvosto, ihmisoikeudet ja muuttuvat tulkinnat”. Teoksessa: Haukkala, Hiski & Eero Palmujoki & Juha A. Vuori (toim), Maailma kansainvälisten suhteiden tulkintojen haasteena. Juhlakirja professori Harto Hakovirran täyttäessä 70 vuotta. Helsinki: Valtiotieteellinen yhdistys, 103-121.

Seppä, Tarja (2013), Suojeluvastuu, siviilien suojelu ja kansainvälisen yhteisön solidaarisuus. Kosmopolis 43:1, 78-95.

Kosmopoliksen numero 1/2013 on suojeluvastuun erikoisnumero, jossa vierailevana päätoimittajana yhdessä Hannes Peltosen (Lapin yliopisto) ja Touko Piiparisen (Ulkopoliittinen instituutti) kanssa.

Seppä, Tarja (2014), "Reaktiivisesta toiminnasta konfliktien ennaltaehkäisemisen kulttuuriin." Teoksessa Forsberg, Tuomas & Tapio Raunio (toim), Politiikan muutos. Tampere: Vastapaino., 187-228.

Seppä, Tarja (2019), Responsibility to Protect as a United Nations Security Council Practice in South Sudan. Tampere University Dissertations 76. Tampere:Punamusta Oy-Yliopistopaino. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1122-3

Seppä, Tarja-Anni Tervo (2020), Kokoaan suurempi? Suomen ja Luxemburgin turvallisuusneuvostokampnajat. Politiikka 62(3), 295-307. https://doi.org/10.37452/politiikka.97481

Kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman 2012-2013 evaluaatio (Piteva): Oikeusministeriö tilannut Tampereen yliopiston julkisoikeuden tutkimusryhmältä (Jukka Viljanen, Pauli Rautiainen, Tarja Seppä, Heta Heiskanen, Siina Raskulla) evaluaatioraportin, jonka tavoitteena oli tuottaa kokonaisarvio po. toimintaohjelman toiminympäristöstä, tarkoituksenmukaisuudesta ja tuloksellisuudesta. Arviointiraportti julkaistu 31.3.2014. 

Kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman 2012-2013 arviointi. Oikeusministeriö. Selvityksiä ja ohjeita.19/2014.

http://oikeusministerio.fi/fi/index/julkaisut/julkaisuarkisto/1396253612431.html

Member of IECEU Ethical Committee

IECEU - Improving the Effectiveness of Capabilities in EU Conflict Prevention -project analyses and assesses best practices and lessons learned with a view to enhance the civilian conflict prevention and peacebuilding capabilities of EU with a catalogue of practices, new solutions and approaches. EU Framework Programme for Research and Innovation Horizon 2020 is funding the project. The consortium consists 11 participants from 7 European countries , diverse group of civilian, research and military organisations. The project started in May 2015 and ended in 2018.

http://www.ieceu-project.com/

 The Quest for Power in International Politics: Campaings by and Selection of Non-Permanent Members to the United Nations Security Council

The Nordic research project, financed by the Swedish Research Council, addresses three separate but related theoretical questions through two empirical studies, which will reveal 1) why states find a non-permanent seat in the Security Council attractive, 2) how they carry out their campaigns and 3) why some states are more successful in their campaigns. Responsible for the case study on Iceland is Baldur Thorhallsson (University of Iceland), on Finland Touko Piiparinen and Tarja Seppä (University of Tampere) and on Sweden Ann-Marie Ekengren and Ulrika Möller (University of Gothenburg). Project will be carried out during 2017-2021.

Evolutive-hanke 2021-2022, valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan (VNTEAS) käynnistämä hanke Euroopan ihmisoikeusosopimusten vaikutuksista Suomessa.

Tutkimusraportti: Viljanen, Jukka; Seppä, Tarja; Järvinen, Petra; Keskilammi, Nelli (2022), Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimusten kansallinen täytäntöönpano ja seuranta. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2022:17.  

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163872

Tarja Seppä-Hanna Ojanen (2022), Voidaanko Venäjä erottaa YK:sta? Alusta! Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan verkkojulkaisu. 8.4.2022. https://www.tuni.fi/alustalehti/2022/04/08/voidaanko-venaja-erottaa-yksta/

Seppä, Tarja (2022), YK ja siviilien suojelu Ukrainassa. Kosmopolis 52:3, 25-44. https://journal.fi/kosmopolis/article/view/121907

 Ekengren, Ann-Marie, Ulrika Möller, Touko Piiparinen,, Tarja Seppä. Anni Tervo, Baldur Thorhallsson, Jona Solveig Elinardottir and Anna M. Eggertsdottir (2023), Candidature Decisions:Six In-dpeth Examinations, Chapter 5, teoksessa Ekengren, Ann-Marie-Ulrika Möller (eds.), The Quest for Power in the UNSC. The Campaings and Selection of Non-Permanent Members. Diplomatic Series, Volume 21. Brill., 96-116.

Piiparinen, Touko-Tarja Seppä and Anni Tervo (2023), Greater Than Its Size? Comparing Finland's and Luxembourg's Campaigns to the Security Council, Chapter 7, teoksessa kengren, Ann-Marie-Ulrika Möller (eds.), The Quest for Power in the UNSC. The Campaings and Selection of Non-Permanent Members. Diplomatic Series, Volume 21. Brill., 147-178.