Hyppää pääsisältöön

Tarja Rautiainen-Keskustalo

professori, musiikintutkimus

Oma esittely

Tarja Rautiainen-Keskustalo on media-antropologi, joka tarkastelee ääntä monitieteisestä näkökulmasta. Hän pyrkii uudistamaan käsityksiä äänestä osana ihmisen aistimellista ja kehollista toimintaa ja korostaa sitä, kuinka ääni tarjoaa perspektiivin tutkia (ihmisen) toimintaa erilaisissa medioituneissa ja materiaalisissa ympäristöissä. Tutkimuksissaan on tarkastellut niin saavutettavuuden, osallisuuden ja sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden kysymyksiä. Lisäksi hänellä mittava ura kulttuurisen musiikintutkimuksen saralla.

Tarja Rautiainen-Keskustalo is a media anthropologist who examines sound from a multidisciplinary perspective. She aims to re-think the role of sound both as a part of human sensory and bodily action and as a catalyst to highlight the complexity of (human) relationships in mediated and material environments. Her research has focused on the issues of accessibility, inclusion, and social and ecological sustainability. In addition, she has an extensive career in the field of cultural musicology.

Työtehtävät

Professor in Music Studies (Sound and audio cultures)

Monitieteiseen äänentutkimukseen erikoistunut musiikintutkimuksen professori

Osaamisalueiden kuvaus

- sound and media theory/ääni ja mediateoria

- new aural cultures/ äänellinen käänne digitaalisessa mediassa

- sound and embodied knowledge/ ääni ja kehollisuus

- critical technology studies/ kriittinen teknologiatutkimus

Tutkimuskohteet

- New aural cultures

- Synthetic voice (with YLE Innovations)

Tieteenalat

- sound studies/äänentutkimus

- media studies/mediatutkimus

- social sciences/yhteiskuntatieteet