Henkilöprofiili

Sonja Tihveräinen

väitöskirjatutkija

Oma esittely

Väitöstutkimukseni aiheena on teknologian välityksellä tapahtuva lähisuhdeväkivalta, pakottava kontrolli ja vaino. Tutkimuksessani tarkastelen digitaalisen väkivallan ulottuvuuksia sekä sen tunnistamiseen ja puuttumiseen liittyviä haasteita.