Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopisto
Sähköpostiosoitesimo.aho [at] tuni.fi
puhelinnumero+358503186059

Osaamisalueiden kuvaus

Työllisyys ja työttömyys, työmarkkinaurien dynamiikka

Työvoimapolitiikka, työvoimapalvelut

Aktiivisen työvoimapolitiikan kohdistuminen ja vaikuttavuus

Rekisteriaineistoon perustuva tilastollinen analyysi, työmarkkinaurien pitkän aikavälin seuranta

Merkittävimmät julkaisut

Aho S: Tutkimus ja työvoimapolitiikka. Teoksessa Heiskanen T, Rissanen T & Syvänen S (toim.) Mihin työ-elämä on menossa? Tutkimuksen näkökulma, 83-138. Tampere University Press 2019 

 Aho S, Konle-Seidl R, Nörup I, Rhein T & Rothe T: Magnitude, structure and dynamics of chronic unemplo-yment in Denmark, Finland and Germany. IAB Discussion paper 9/2019. http://doku.iab.de/discussionpapers/2019/dp0919.pdf 

 Aho S, Tuomala J, Hämäläinen K & Mäkiaho A: Työvoimapalvelujen kohdistuminen ja niihin osallistuvien työllistyminen. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 19/2018 

 Aho S & Mäkiaho A: Maahanmuuttajat ja työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaikuttavuus. Työ- ja elin-keinoministeriön julkaisusarja, Työelämä 26/2017 

 Aho S & Mäkiaho A: Krooninen työttömyys. Pitkään avoimien työmarkkinoiden ulkopuolella olleiden työt-tömien määrää ja rakennetta sekä työttömyyden dynamiikkaa Suomessa vuosina 20052013 selvittä-vä tutkimus. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 20/2016