Hyppää pääsisältöön

Oma esittely

Olen yliopistotutkija ja yhteiskuntahistorian dosentti Tampereen yliopistossa. Työskentelen Suomen Akatemian Kokemuksen historian huippuyksikön Eletty kansakunta -ryhmässä. Tutkin poliittisten mobilisaatioiden kokemusperustaa 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa muun muassa poliittisten ilmiantojen, populaarimusiikin ja kunnallishallinnon instituutioiden välityksellä. Olen kiinnostunut luokasta, kansakunnasta, imperiumista ja vallankumouksista toisiinsa kietoutuneina ja ihmisten kokemuksia muovaavina tekijöinä. Lisäksi olen mukana Yle100-historiahankkeen työryhmässä, joka tarkastelee Yleisradiota yrityksenä ja instituutiona vuosina 1996-2026.

Työtehtävät

Opetus lukuvuonna 2022-2023:

HIS.HIA.802. Digitaalinen historia: lähestymistavat ja menetelmät 1800- ja 1900-lukujen tutkimuksessa. IV periodi

Yliopistolliset luottamustehtävät:

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston varajäsen 2023-

Työ ja tutkimus -yhteisöasiantuntijaryhmän jäsen 2022-2023

Luottamustoimet

Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran puheenjohtaja 2018-2023

COST Action 18205: Worlds of Related Coercions in Work - johtoryhmän jäsen

Tutkimusyksikkö

Suomen Akatemian Kokemuksen historian huippuyksikkö (HEX)

Tieteenalat

Historia

Tutkimusura

Yliopistotutkija, Suomen Akatemian Kokemuksen historian huippuyksikkö, Tampereen yliopisto (2018-)

Tutkimusprojekti: Kuntademokratian kivulias läpimurto, rahoittajana Alfred Kordelinin säätiö, Tampereen yliopisto (2017)

Tutkijatohtori akatemiahankkeessa Pirstaloituneet visiot, Helsingin yliopisto (2015-2017)

Suomen Akatemian tutkijatohtoriprojekti Whistleblowing from Below, Tampereen yliopisto (2012-2015)

Tutkijatohtoriprojekti: Huhut ja ilmiannot vastarintana, Tampereen yliopisto (2012)

Tutkimusprojekti: A. R. Winterin säätiön historia (2011)

Väitöskirjatyö työväenliikkeen läpimurrosta suomalaisella maaseudulla (2006-2010)

Merkittävimmät julkaisut

Vertaisarvioidut artikkelit:

National indifferences during everyday nationalism: Experiencing the nation in Finland in the aftermath of the Second World War. Nations and Nationalism (2023). Co-authored with Ville Kivimäki and Tanja Vahtikari.

Informing as National Indifference? The Case of Finnish Citizens’ Collaboration with the Russian Authorities, 1899–1917. Journal of Finnish Studies 25:2 (2022), 253-279. 

Vapaan Venäjän sävelet jakolinjojen uurtajina. Idäntutkimus 29:4 (2022), 26-45.

Divided Nation on Records: The Transnational Formation of Finnish Popular Music During the Gramophone Fever. In Ville Kivimäki, Sami Suodenjoki & Tanja Vahtikari (eds) Lived Nation as the History of Experiences and Emotions in Finland, 1800-2000. Palgrave Macmillan, Cham 2021, 137-161. Co-authored with Marko Tikka.

Lived Nation: Histories of Experience and Emotion in Understanding Nationalism. In Ville Kivimäki, Sami Suodenjoki & Tanja Vahtikari (eds) Lived Nation as the History of Experiences and Emotions in Finland, 1800-2000. Palgrave Macmillan, Cham 2021, 1-28. Co-authored with Ville Kivimäki and Tanja Vahtikari.

Vuorovaikutus ja poliittinen kulttuuri: Alamaiset, kansalaiset ja valtiovalta. Teoksessa Petri Karonen, Nils Erik Villstrand & Pertti Haapala (toim.) Suomalaisen yhteiskunnan historia 1400-2000. Osa 1. Rakenteet ja instituutiot. Vastapaino, Tampere 2021, 301-338. Yhdessä Petri Karosen, Pirita Frigrenin ja Pertti Haapalan kanssa.

Maailma maaseudulla: Suomalaisen maaseudun ylirajaisuus. Teoksessa Pirjo Markkola, Marjaana Niemi & Pertti Haapala (toim.) Suomalaisen yhteiskunnan historia 1400–2000. Osa 2. Yhteisöt ja identiteetit. Vastapaino, Tampere 2021, 367-407. Yhdessä Petri Talvitien ja Ann-Catrin Östmanin kanssa.

Arkkiveisut työväen kumouskokemusten muovaajina. Teoksessa Saijaleena Rantanen, Susanna Välimäki & Sini Mononen (toim.) Työväen taide ja kulttuuri muutosvoimana . Tutkimusyhdistys Suoni & Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Helsinki 2020, 49–86.

Popular Songs as Vehicles for Political Imagination: The Russian Revolutions and the Finnish Civil War in Finnish Song Pamphlets, 1917-1918. Ab Imperio 2/2019, 228-250.

Kohti edustuksellista harvainvaltaa? Kunnanvaltuustojen perustaminen työväestön huolenaiheena 1890-1917 . Teoksessa Ilkka Kärrylä, Pete Pesonen & Anna Rajavuori (toim.) Työväestö ja demokratia. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Helsinki 2019, 119-148.

Turning the Landless into Socialists: Agrarian Reforms and Resistance as Drivers of Political Mobilisation in Finland, 1880-1914. In Joe Regan & Cathal Smith (eds) Agrarian Reform and Resistance in an Age of Globalisation: The Euro-American World and Beyond, 1780-1914. Routledge, London 2019, 170-184.

Mobilising for land, nation and class interests: agrarian agitation in Finland and Ireland, 1879-1918. Irish Historical Studies 41 (2019), 200-220.

Land Agitation and the Rise of Agrarian Socialism in South-Western Finland, 1899-1907. In Mary Hilson, Silke Neunsinger & Iben Vyff (eds) Labour, Unions and Politics under the North Star: The Nordic Countries, 1700-2000. Berghahn, New York 2017, 175-196.

Whistleblowing from Below: Finnish Rural Inhabitants' Letters to the Imperial Power at the Turn of the Twentieth Century. In Ann-Catrine Edlund, Lars-Erik Edlund & Susanne Haugen (eds) Vernacular Literacies - Past, Present and Future. Umeå University and Royal Skyttean Society, Umeå 2014, 279-294.

Ilmianto valvonnan ilmapiirin lietsojana routavuosien Suomessa. Historiallinen Aikakauskirja 112:2 (2014), 143-154.

Kauppiasboikotista kansallisuusvihaan? Valtaväestön ja venäläisten suhteet Tampereella vuosina 1899-1918. Teoksessa Harry Lönnroth (toim.) Tampere kieliyhteisönä. SKS, Helsinki 2009, 146-177.

Monografiat:

Rudolf Winter: tehdaskaupungin liikevoima ja hänen perintönsä. A. R. Winterin Muistosäätiö, Tampere 2012.

Kuriton suutari ja kiistämisen rajat. Työväenliikkeen läpimurto hämäläisessä maalaisyhteisössä 1899-1909 . SKS, Helsinki 2010.

Köyhä Suomen kansa katkoo kahleitansa. Luokka, liike ja yhteiskunta 1880-1918. Vasemmistolainen työväenliike Pirkanmaalla I. Tampere University Press, Tampere 2007.

Tamperelaiset. Tehdaskaupungin väestö, alue ja asuminen 1918-1940. Tampereen museot, Tampere 2005. Yhdessä Jouni Keskisen ja Jarmo Peltolan kanssa.

Toimitetut teokset:

Lannistumaton. Matti Kurikan haaveet ja haaksirikot kolmella mantereella. SKS, Helsinki 2022. Yhdessä Kirsti Salmi-Niklanderin, Mikko-Olavi Seppälän, Päivi Salmesvuoren, Anna Rajavuoren, Mikko Pollarin ja Anne Heimon kanssa.

Lived Nation as the History of Experiences and Emotions in Finland, 1800-2000. Palgrave Macmillan, Cham 2021. Together with Ville Kivimäki and Tanja Vahtikari.

Valvottu ja kuritettu työläinen. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Helsinki 2020. Yhdessä Leena Enbomin ja Pete Pesosen kanssa.

Työväki kumouksessa. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Helsinki 2017. Yhdessä Risto Turusen kanssa.

Lukeva ja kirjoittava työläinen. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Helsinki 2010. Yhdessä Kirsti Salmi-Niklanderin ja Taina Uusitalon kanssa.