Skip to main content

About me

I am a Senior Researcher and an Adjunct Professor (Title of Docent) in Social History at Tampere University. I work in the Academy of Finland Centre of Excellence in the History of Experiences (HEX). My current research focuses on the experiential basis of political mobilisations in the late nineteenth and early twentieth centuries. My scholarly interests include the lived experiences of class and empire, the labour movement, the Finnish Civil War of 1918, and the interaction between citizens and the state in the nineteenth and twentieth centuries.

Top achievements

Finnish Labour Study of the Year Award 2011

Main positions of trust

Chair of the Finnish Society for Labour History

COST Action 18205: Worlds of Related Coercions in Work - Management Committee Member

Research unit

Academy of Finland Centre of Excellence in the History of Experiences (HEX)

Research fields

History

Selected publications

Peer-reviewed articles:

Divided Nation on Records: The Transnational Formation of Finnish Popular Music During the Gramophone Fever. In Ville Kivimäki, Sami Suodenjoki & Tanja Vahtikari (eds) Lived Nation as the History of Experiences and Emotions in Finland, 1800-2000. Palgrave Macmillan, Cham 2021, 137-161. Co-authored with Marko Tikka.

Lived Nation: Histories of Experience and Emotion in Understanding Nationalism. In Ville Kivimäki, Sami Suodenjoki & Tanja Vahtikari (eds) Lived Nation as the History of Experiences and Emotions in Finland, 1800-2000. Palgrave Macmillan, Cham 2021, 1-28. Co-authored with Ville Kivimäki and Tanja Vahtikari.

Vuorovaikutus ja poliittinen kulttuuri: Alamaiset, kansalaiset ja valtiovalta. Teoksessa Petri Karonen, Nils Erik Villstrand & Pertti Haapala (toim.) Suomalaisen yhteiskunnan historia 1400-2000. Osa 1. Rakenteet ja instituutiot. Vastapaino, Tampere 2021, 301-338. Yhdessä Petri Karosen, Pirita Frigrenin ja Pertti Haapalan kanssa.

Maailma maaseudulla: Suomalaisen maaseudun ylirajaisuus. Teoksessa Pirjo Markkola, Marjaana Niemi & Pertti Haapala (toim.) Suomalaisen yhteiskunnan historia 1400–2000. Osa 2. Yhteisöt ja identiteetit. Vastapaino, Tampere 2021, 367-407. Yhdessä Petri Talvitien ja Ann-Catrin Östmanin kanssa.

Arkkiveisut työväen kumouskokemusten muovaajina. Teoksessa Saijaleena Rantanen, Susanna Välimäki & Sini Mononen (toim.) Työväen taide ja kulttuuri muutosvoimana. Tutkimusyhdistys Suoni & Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Helsinki 2020, 49–86.

Popular Songs as Vehicles for Political Imagination: The Russian Revolutions and the Finnish Civil War in Finnish Song Pamphlets, 1917-1918. Ab Imperio 2/2019, 228-250.

Kohti edustuksellista harvainvaltaa? Kunnanvaltuustojen perustaminen työväestön huolenaiheena 1890-1917. Teoksessa Ilkka Kärrylä, Pete Pesonen & Anna Rajavuori (toim.) Työväestö ja demokratia. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Helsinki 2019, 119-148.

Turning the Landless into Socialists: Agrarian Reforms and Resistance as Drivers of Political Mobilisation in Finland, 1880-1914. In Joe Regan & Cathal Smith (eds) Agrarian Reform and Resistance in an Age of Globalisation: The Euro-American World and Beyond, 1780-1914. Routledge, London 2019, 170-184.

Mobilising for land, nation and class interests: agrarian agitation in Finland and Ireland, 1879-1918 . Irish Historical Studies 41 (2019), 200-220.

Land Agitation and the Rise of Agrarian Socialism in South-Western Finland, 1899-1907. In Mary Hilson, Silke Neunsinger & Iben Vyff (eds) Labour, Unions and Politics under the North Star: The Nordic Countries, 1700-2000. Berghahn, New York 2017, 175-196.

Whistleblowing from Below: Finnish Rural Inhabitants' Letters to the Imperial Power at the Turn of the Twentieth Century. In Ann-Catrine Edlund, Lars-Erik Edlund & Susanne Haugen (eds) Vernacular Literacies - Past, Present and Future . Umeå University and Royal Skyttean Society, Umeå 2014, 279-294.

Ilmianto valvonnan ilmapiirin lietsojana routavuosien Suomessa. Historiallinen Aikakauskirja 112:2 (2014), 143-154.

Kauppiasboikotista kansallisuusvihaan? Valtaväestön ja venäläisten suhteet Tampereella vuosina 1899-1918. Teoksessa Harry Lönnroth (toim.) Tampere kieliyhteisönä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2009, 146-177.

Monographs:

Rudolf Winter: tehdaskaupungin liikevoima ja hänen perintönsä. A. R. Winterin Muistosäätiö, Tampere 2012.

Kuriton suutari ja kiistämisen rajat. Työväenliikkeen läpimurto hämäläisessä maalaisyhteisössä 1899-1909. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2010.

Köyhä Suomen kansa katkoo kahleitansa. Luokka, liike ja yhteiskunta 1880-1918 . Vasemmistolainen työväenliike Pirkanmaalla I. Tampere University Press, Tampere 2007.

Edited volumes:

Lannistumaton. Matti Kurikan haaveet ja haaksirikot kolmella mantereella. SKS, Helsinki 2022. Together with Kirsti Salmi-Niklander, Mikko-Olavi Seppälä, Päivi Salmesvuori, Anna Rajavuori, Mikko Pollari and Anne Heimo.

Lived Nation as the History of Experiences and Emotions in Finland, 1800-2000. Palgrave Macmillan, Cham 2021. Together with Ville Kivimäki and Tanja Vahtikari.

Valvottu ja kuritettu työläinen. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Helsinki 2020. Yhdessä Leena Enbomin ja Pete Pesosen kanssa.

Työväki kumouksessa. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Helsinki 2017. Together with Risto Turunen.

Lukeva ja kirjoittava työläinen. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Helsinki 2010. Together with Kirsti Salmi-Niklander and Taina Uusitalo.