Hyppää pääsisältöön

Salla Fjällström

tutkija
Tampereen yliopisto
Keskustakampus

Oma esittely

Olen väitöskirjatutkija Kasvatus ja yhteiskunta -tohtoriohjelmassa. Väitöstutkimukseni käsittelee varhaiskasvatukseen osallistumisen esteitä. Olen erityisesti kiinnostunut siitä, millaisia esteitä varhaiskasvatuksen paikalliset politiikat voivat tuottaa varhaiskasvatukseen osallistumiselle erilaisista sosioekonomisista taustoista tuleville ja erilaisilla maantieteellisillä alueilla asuville lapsille Suomessa, universalistisen varhaiskasvatusjärjestelmän kontekstissa. Väitöstutkimukseni on osa CHILDCARE -tutkimushanketta, jossa tarkastellaan tasa-arvon ja eriarvoistumisen kysymyksiä varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja lastenhoidon tukien järjestelmässä. Väitöstutkimustani rahoittaa Suomen Kulttuurirahasto.

Olen ECEPP-tutkimusryhmän jäsen Child politics -ryhmässä.

Työtehtävät

Osaamisalueiden kuvaus

Tutkimuskohteet

Varhaiskasvatukseen osallistumisen alueellinen ja sosioekonominen eriytyminen, paikalliset varhaiskasvatuspolitiikat

Tieteenalat

Kasvatustiede, varhaiskasvatus

Tutkimusrahoitus

Suomen Kulttuurirahasto

Merkittävimmät julkaisut

Fjällström, S., Karila, K. & Paananen, M. (2020). A matter of universalism? Rationalities of access in Finnish early childhood education and care. Nordic Journal of Studies in Educational Policy, https://doi.org/10.1080/20020317.2020.1816372 

Karila, K., Siippainen, A., Repo, K., Paananen, M. & Fjällström, S. (2020). Paikallisuus, vanhemmat ja varhaiskasvatusmahdollisuudet - tarinoita kunnan ja pienten lasten vanhempien kohtaamisista. Focus Localis 1/2020.