Henkilöprofiili

Saara Marttila

tutkijatohtori
| Sub unit: Kliininen lääketiede
Saara Marttila

Oma esittely

Olen tutkijatohtori Molekulaarisen epidemiologian ryhmässä. Tutkimukseni keskittyy vanhenemiseen liittyviin muutoksiin solu- ja molekyylitasolla. Olen kiinnostunut sellaisista vanhenemismuutoksista, jotka ovat havaittavissa jo ennen vanhuusikää, nuorilla ja keski-ikäisillä. Haluan myös selvittää, miten varhain elämässä tapahtuneet altisteet, mahdollisesti myös vanhempien kohtaamat altisteet, vaikuttavat vanhenemisprosessin etenemiseen.

Tutkimukseni on pääasiassa keskittynyt muutoksiin geenien ja ei-koodaavien RNA:iden ilmenemisessä sekä epigeneettisiin muutoksiin, erityisesti DNA:n metylaatioon. Myös vanhenemisen mittaamiseen kehitetyt biologiset tai epigeneettiset kellot kuuluvat tutkimuksellisiin kiinnostuksen kohteisiini.